1. Microsoft Dynamics CRM

Quản lý tài chính kế toán nghành bất động sản với Dynamics AX

Discussion in 'Bất động sản' started by bsdinsight, Jan 13, 2015.

 1. bsdinsight

  bsdinsight Well-Known Member

  ms-dynamics-for-construction.jpg

  Với Dynamics AX, nhà quản trị luôn luôn có trong tay:
  1. Giải pháp tổng thể quản lý toàn bộ hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp bất động sản, cho tới tài chính kế toán
  2. Hệ thống tài chính kế toán quản lý chi tiết các hoạt động của dự án xây dựng từ ngân sách của từng công việc trong hạn mục công trình, cho tới các hoạt động hàng ngày, chi phí thực tế phát sinh của dự án
  3. Môi trường làm việc cộng tác, hiệu quả, phát năng lực làm việc của mọi thành viên trong dự án nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp bất động sản.
  4. Công cụ để bạn luôn kiểm soat được tốt nhất dòng tiền của doanh nghiệp bất động sản, cùng với chi tiết các mô hình đầu tư của doanh nghiệp.
  Video sau đây là câu chuyện thành công của giải pháp Dynamics AX với tập đoàn xây dựng hàng đầu AME

  Dynamics AX cho ngành xây dựng có các tính năng như sau
  • Tích hợp với kinh doanh: tích hợp với giải pháp quản lý kinh doanh ngành bất động sản hỗ trợ việc nhắc nhở thanh toán, và ghi nhận nghiệp vụ thanh toán của khách hàng - cập nhật các thông tin chi trả của khách hàng cho nhân viên kinh doanh, và kiểm soát tín toán hoa hồng cho nhân viên theo các hợp đồng mua bán
  • Kế toán dự án: Xây dựng chi tiết các hạn mục của dự án, chi tiết chi phí phát sinh trong từng hạn mục. Dự toán ngân sách chi tiết cho từng công việc của hạn mục, và cập nhật chi phí thực tế phát sinh của dự án.
  • Kế toán phải trả: quản lý các nhà cung cấp, mà đặc biệt là các nhà thầu, các hóa đơn cùng với công nợ nhà thầu
  • Quản lý kho: Tạo và quản lý danh mục vật tư của doanh nghiệp, cùng với các hoạt động quản lý kho nhập xuất, tồn.
  • Quản lý thu mua: Xây dựng qui trình thu mua hàng hóa phù hợp với mọi yêu cầu của doanh nghiệp, và cung cấp các nghiệp vụ quản lý đơn hàng, nhập hàng, hóa đơn của nhà cung cấp (hoặc nhà thầu)
  • Tài sản cố định: Tổ chức quản lý các tài sản cố định của doanh nghiệp từ việc đặt hàng cho nhà cung cấp, đưa vào sử dụng, vận hành, và khấu hao tài sản, cùng với các công cụ dụng cụ phục vụ cho việc vận hành doanh nghiệp bất động sản
  • Kế toán tổng hợp: xây dựng và tổ chức quản lý hệ thống tài khoản kế toán của doanh nghiệp, cùng với các công ty thành viên của tập đoàn (nếu có) - làm nền tảng cho mọi hoạt động quản trị, và cung cấp các báo cáo tài chính như bảng cân đối kế toán, dòng tiền,.
  Màn hình sau đây cho thấy việc quản lý ngân sách của dự án
  budget.png


  Với dynamics AX, bạn dễ dàng xây dựng các dòng công việc phù hợp với mọi yêu cầu quản lý của doanh nghiệp bạn

  work flow.png
   
  Last edited: Jan 13, 2015
  Nguyễn Trung Dũng likes this.
 2. Loading...


 3. BSD có thể chia sẻ chi tiết hơn về quy trình quản lý này được không ah?
   
: Dynamics AX

Share This Page