Quản lý Unit Group trong Dynamics CRM

Discussion in 'Dynamics 365 for Sale' started by bsdinsight, May 20, 2014.

 1. bsdinsight

  bsdinsight Well-Known Member

  Unit Group - hỗ trợ bạn định nghĩa các đơn vị tính của sản phẩm mà bạn sẽ bán cho khách hàng như cái, chục,....

  Bạn chọn Settings, và chọn Unit Group, và đây là 4 thiết lập quan trọng của sản phẩm bao gồm Disount List, Unit Groups, Price Lists, và Product

  [​IMG]
   
 2. Loading...


 3. bsdinsight

  bsdinsight Well-Known Member

  Bạn cần định nghĩa đơn vị tính theo "hộp" và thùng, với 1 thùng = 10 hộp. Bạn có thể định nghĩa như sau.:

  add-new-product-dynamics-crm_8.jpg

  Click OK, Dynamics CRM sẽ mở màn hình cho bạn định nghĩa Unit Group, bạn chọn "Add New Unit" và định nghĩa thêm đơn vị là Thùng, với 1 thùng là 10 hộp như sau

  add-new-product-dynamics-crm_9.jpg
   

Share This Page