Quản lý Unit Group trong Dynamics CRM

Discussion in 'Microsoft Dynamics 365' started by bsdinsight, May 20, 2014.

 1. bsdinsight

  bsdinsight Well-Known Member

  Unit Group - hỗ trợ bạn định nghĩa các đơn vị tính của sản phẩm mà bạn sẽ bán cho khách hàng như cái, chục,....

  Bạn chọn Settings, và chọn Unit Group, và đây là 4 thiết lập quan trọng của sản phẩm bao gồm Disount List, Unit Groups, Price Lists, và Product

  [​IMG]
   
 2. Loading...

  Similar Threads Forum Date
  Quản lý Opportunities trong Dynamics CRM Microsoft Dynamics 365 May 19, 2014
  Các quan điểm phân tích đầu tư dự án bất động sản Bất động sản Yesterday at 12:03 PM
  75 KPI mà các nhà quản trị cần biết và sử dụng Tableau Dec 3, 2017
  Giải pháp nào cho vùng nguyên liệu mía Quãng Ngãi Nông nghiệp Dec 3, 2017
  Vài KPI cho quản lý khách sạn Du lịch - Khách sạn Dec 3, 2017

 3. bsdinsight

  bsdinsight Well-Known Member

  Bạn cần định nghĩa đơn vị tính theo "hộp" và thùng, với 1 thùng = 10 hộp. Bạn có thể định nghĩa như sau.:

  add-new-product-dynamics-crm_8.jpg

  Click OK, Dynamics CRM sẽ mở màn hình cho bạn định nghĩa Unit Group, bạn chọn "Add New Unit" và định nghĩa thêm đơn vị là Thùng, với 1 thùng là 10 hộp như sau

  add-new-product-dynamics-crm_9.jpg
   

Share This Page