Quản lý Unit Group trong Dynamics CRM

Discussion in 'Microsoft Dynamics 365' started by bsdinsight, May 20, 2014.

 1. bsdinsight

  bsdinsight Well-Known Member

  Unit Group - hỗ trợ bạn định nghĩa các đơn vị tính của sản phẩm mà bạn sẽ bán cho khách hàng như cái, chục,....

  Bạn chọn Settings, và chọn Unit Group, và đây là 4 thiết lập quan trọng của sản phẩm bao gồm Disount List, Unit Groups, Price Lists, và Product

  [​IMG]
   
 2. Loading...

  Similar Threads Forum Date
  Quản lý Opportunities trong Dynamics CRM Microsoft Dynamics 365 May 19, 2014
  10 phần mềm quản trị dự án hiệu quả, tiến độ, nhân sự, phát sinh ... Quản trị doanh nghiệp Sep 12, 2017
  Quản lý kệ hàng hiệu quả Hệ thống phân phối DMS Aug 22, 2017
  Lập dự án kinh doanh đơn giản với quán cafe qui mô nhỏ Quản trị doanh nghiệp Aug 6, 2017
  Những tính năng cần có của một phần mềm quản lý giao hàng Hệ thống phân phối DMS Jul 29, 2017

 3. bsdinsight

  bsdinsight Well-Known Member

  Bạn cần định nghĩa đơn vị tính theo "hộp" và thùng, với 1 thùng = 10 hộp. Bạn có thể định nghĩa như sau.:

  add-new-product-dynamics-crm_8.jpg

  Click OK, Dynamics CRM sẽ mở màn hình cho bạn định nghĩa Unit Group, bạn chọn "Add New Unit" và định nghĩa thêm đơn vị là Thùng, với 1 thùng là 10 hộp như sau

  add-new-product-dynamics-crm_9.jpg
   

Share This Page