Qui tắc ghi nhận doanh thu trong PMA

Discussion in 'Finance and Operations' started by DynamicsAX, Mar 18, 2015.

 1. DynamicsAX

  DynamicsAX Well-Known Member

  Chỉ có 2 loại dự án Time & Material và Fixed price là đựơc ghi nhận doanh thu cho khách hàng.
  Time & Material xuất hóa đơn cho khách hàng theo từng transaction
  Fixed-price dùng Estimate project để ghi nhận doanh thu.
  Dưới đây mình sẽ trình bày cách ghi nhận doanh thu cho dự án loại Fixed-price

  upload_2015-3-18_10-45-44.png

  Bạn lưu ý khung màu đỏ, có 4 quy tắc ghi nhận doanh thu cho dự án Fixed-price, nhưng khi bạn chon Estimate Project thì chỉ sử dung đựợc có 2 loại là:
  - Completed contract
  - Completed percentage
  Đối với dự án loại Fixed-price là bạn đã xác định giá trị hợp đồng với khách hàng rồi. Bây giờ chỉ tính thời điểm ghi nhận doanh thu của dự án.
  1. Nếu bạn chon completed contract thì khi dự án đựoc xác định hoàn thành 100% mới đựoc ghi nhận doanh thu, nhưng trong quá trình xây dựng dự án thì theo quy định có thể xuất hóa đơn trước.
  2. Nếu chon Completed percentage thì doanh thu được ghi nhận khi bạn thực hiện chức năng Étimate tính tỉ lê % hòan thành dự án. Và doanh thu đựoc ghi nhận theo công thức tỉ lệ % * giá trị hợp đồng.

  Mời các bạn xem tiếp phương pháp tình Calculation method
   
 2. Loading...


: Revenue PMC

Share This Page