Qui trình đặt hàng trong AX

Discussion in 'Microsoft Dynamics 365' started by DynamicsAX, Aug 19, 2014.

 1. DynamicsAX

  DynamicsAX Well-Known Member

  Procurement and sourcing can be time consuming and a financial fatality in case of erroneous entries. With MX Dynamics Procurement and Sourcing module, you can create purchasing policies to control the purchasingprocess, hence speeding up related processes. Other tasks you can manage here include creating agreements with vendors, ordering items and services, maintaining vendor information, identifying suppliers and so on.
  upload_2014-8-19_10-30-10.png
   
  Last edited by a moderator: Aug 19, 2014
  Thanh Tâm likes this.
 2. Loading...


 3. DynamicsAX

  DynamicsAX Well-Known Member

 4. DynamicsAX

  DynamicsAX Well-Known Member

  Một kịch bản cho quy trình mua hàng trên AX:
  1. Purchase requisition – yêu cầu mua hàng
  2. New vendor request – trường hợp yêu cầu mua hàng từ nhà cung cấp mới
  3. Request for quotation – yêu cầu báo giá gửi đến các nhà cung cấp mới
  4. Purchase order – lập đơn đặt hàng
  5. Receive – nhập hàng vào kho
  6. Invoice – Nhận và ghi nhận invoice công nợ nhà cung cấp
  7. Payment – thanh toán nhà cung cấp ​

  upload_2014-8-20_9-19-16.png
   
 5. DynamicsAX

  DynamicsAX Well-Known Member

  Các bước cơ bản để tạo và post một đơn đặt hàng trong AX:
  1. Tạo đơn đặt hàng:

  Procurement and sourcing —> Common —> Purchase order —>All purchase order —> Nhấp chọn Purchase order new
  upload_2014-8-20_9-57-6.png
  Tại màn hình Create purchase order, bạn chọn nhà cung cấp và các thông tin cần thiết như Site, Warehouse lưu trữ hàng... và chọn OK
  upload_2014-8-20_10-7-29.png
  Tiếp theo tại màn hình Purchase order, trong phần Line view bạn nhập các thông tin về mã item, số lượng, đơn giá
  upload_2014-8-20_10-29-50.png
  Trong phần Header view, bạn có thể thay đổi các thông tin cần thiết như mã nhà cung cấp, thông tin giao nhận hàng, các điều kiện thanh toán chiết khấu...
  upload_2014-8-20_10-34-20.png
  Sau khi nhập đầy đủ các thông tin cần thiết, bạn chọn tab Purchase -->Confirmation để xác nhận đơn đặt hàng, và xem lại các thông tin của đơn hàng đã xác nhận trong Journals: Purchase order confirmations
  upload_2014-8-20_10-42-48.png
   

  Attached Files:

 6. DynamicsAX

  DynamicsAX Well-Known Member

  Các bước cơ bản để tạo và post một đơn đặt hàng trong AX (tiếp theo)
  2. Tạo phiếu nhận hàng:

  Tiếp theo, khi hàng được giao nhận, bạn vào Purchase order form --> chọn tab Receive --> Product receipt để ghi nhận số lượng hàng được nhập vào kho, và xem các thông tin của phiếu nhận hàng cũng như bút toán nhập kho trong Journals: Product receipt
  upload_2014-8-20_11-48-42.png
  Phiếu nhận hàng:
  upload_2014-8-20_11-56-27.png
  Bút toán nhập kho:
  upload_2014-8-20_11-57-42.png

  3. Ghi nhận hóa đơn nhà cung cấp:
  Khi nhận được hóa đơn từ nhà cung cấp, bạn thực hiện ghi nhận thông tin của hóa đơn, bạn vào Purchase order form -->chọn tab Invoice --> Invoice
  upload_2014-8-20_11-49-36.png
  Tại màn hình Vendor invoice, bạn nhập các thông tin số hóa đơn, diễn giải nghiệp vụ, và kiểm tra các thông tin item, số lượng, đơn giá..., sau đó bạn chọn Post để hạch toán công nợ nhà cung cấp.
  upload_2014-8-20_11-50-18.png
  Để xem các thông tin của invoice và các bút toán định khoản, bạn vào Purchase order form--> chọn tab Invoice-> Chọn Invoice trong Journals
  Hóa đơn:
  upload_2014-8-20_12-2-10.png
  Bút toán định khoản:
  upload_2014-8-20_12-3-14.png
   

  Attached Files:

  DynamicsAX likes this.

Share This Page