Qui trình quản lý đặt hàng trong doanh nghiệp sản xuất

Discussion in 'Microsoft Dynamics 365' started by DynamicsAX, Nov 27, 2014.

 1. DynamicsAX

  DynamicsAX Well-Known Member

  1. Lập phiếu yêu cầu mua NVL trong doanh nghiệp sản xuất

  o Chạy MRP (hoạch định nhu cầu NVL). Hệ thống tính toán NVL tồn kho, nhu cầu sử dụng để đề xuất số NVL cần mua

  o Tồn kho: dựa vào mức tồn kho an toàn tối thiểu, hệ thống thể hiện số đề xuất mua NVL

  o Dựa vào tình hình kinh doanh, giá cả NVL, chạy dự báo nhu cầu kinh doanh để biết được số NVL cần mua

  …​

  2. Duyệt yêu cầu: tạo workflow duyệt yêu cầu mua NVL theo từng cấp độ

  3. Sau khi phê duyệt. Gửi yêu cầu báo giá đến nhà cung cấp

  4. Ghi nhận thông tin báo giá từ các nhà cung cấp, tiến hành phân tích và lựa chọn nhà cung cấp.

  5. Tạo Purchase order từ kết quả phân tích trên

  6. Nhận hàng vào kho, nếu có quản lý quy trình kiểm tra thẩm định thì tiếp tục

  7. Ghi nhận hóa đơn nhà cung cấp

  8. Thanh toán tiền cho NCC theo điều khoản nợ trong hợp đồng
   
 2. Loading...


Share This Page