Quick Compare: Microsoft Dynamics CRM Online vs. On Premise

Discussion in 'Dynamics 365 for Sale' started by Bin Tran, Dec 21, 2014.

 1. Bin Tran

  Bin Tran Active Member Staff Member

  Khi đọc xong bài viết này ít nhiều các bạn cũng hiểu được sự riệng biệt giữa 2 phiên bản Microsoft Dynamics CRM Online On Premise

  Là một đối tác của Microsoft phục vụ cho việc tư vấn và hỗ trợ Dynamics CRM, một trong những câu hỏi mà chúng tội thường nghe thấy nhất từ các khách hàng tiềm năng là, làm thế nào để quyết định lựa chọn phiên bản Dynamics CRM nào là phù hợp cho doanh nghiệp của chúng tôi?

  Để làm giảm bớt sự nhầm lẫn này bạn có thể xem bảng liệt kê các tiêu chí đơn giản để bạn có thể xem xét và đưa ra lựa chọn với tình hình hiện tại của bạn.

  Compare Microsoft Dynamics CRM Online vs On Premise.png

  * Người dùng Dynamics CRM được tính phí cho mỗi GB lưu trữ mà họ sử dụng.Tuy nhiên, nếu điều này là điều duy nhất cho bạn lựa chọn Dynamics CRM Online, những chi phí này có thể được giảm thiểu bằng cách sử dụng một giải pháp lưu trữ tài liệu SharePoint riêng biệt.

  Dynamics CRM Online chỉ hỗ trợ Fetch báo cáo tùy chỉnh XML, không hỗ trợ báo cáo viết bằng TSQL
  ...

  Những thông tin đang được nói đến ở đây là điểm khởi đầu cho việc tìm hiểu về lựa chọn phiên bản Dynamics CRM của bạn. Nó cũng chưa hoàn toàn đầy đủ để đưa ra quyết định lựa chọn cho doanh nghiệp của bạn, tốt hơn bạn nên liên hệ với một bên tư vấn về Dynamics CRM để có một quyết định tốt nhất.
   
  Last edited: Dec 21, 2014
 2. Loading...

  Similar Threads Forum Date
  Quick Ratio Quản trị doanh nghiệp Sep 12, 2017
  QuickBooks Enterprise 2015 - Free 30 Day Trial [Deleted] Quản trị doanh nghiệp Oct 6, 2014
  CRM 2013 Quick View Menu Dynamics 365 for Sale Jul 25, 2014
  Quản lý các Quick Campaign trong Dynamics CRM Dynamics 365 for Sale May 21, 2014
  Campaigns và Quick Campaigns Dynamics 365 for Sale May 21, 2014

Share This Page