1. Microsoft Dynamics CRM

Quy trình hạch toán lương trong công ty xây dựng

Discussion in 'Bất động sản' started by DynamicsAX, Sep 13, 2014.

 1. DynamicsAX

  DynamicsAX Well-Known Member

  1. Trích lương phải trả cho công nhân
  Nợ TK 622: QĐ 15
  Nợ TK 154: QĐ 48
  Có TK 334​
  2. Trích lương bộ phận lái máy
  Nợ TK 6231
  Có TK 334​
  3. Trích lương bộ phận văn phòng và quản lý công trình
  Nợ TK 642: VP
  Nợ TK 627: Quản lý công trình
  Có TK 334​
  4. Trích BHXH, BHYT... Tính vào chi phí DN các bộ phận tương ứng
  Nợ TK 642,623,627...
  Có TK 3383:18%
  Có TK 3384: 3%
  Có TK 3389: 1%​
  5. Trích bảo hiểm trừ vào lương nhân viên theo tỷ lệ trích từ tháng 1/2014
  Nợ TK 334
  Có TK 3383: 8%
  Có TK 3384:1.5%
  Có TK 3389: 1%​
  6. Chi lương
  Nợ tk 334
  Có TK 111,112​
   
 2. Loading...


Share This Page