Radial treemaps in tableau

Discussion in 'Tableau' started by tableau, Aug 11, 2015.

 1. tableau

  tableau Well-Known Member

  Với những topic trước bạn đã được giới thiệu qua các chart cung cấp trong tableau, và bạn đã thấy qua loại Pie chart, một vòng tròn lớn thể hiện tỷ trọng chiếm bao nhiêu phần trăm, và trong topic này BSD nói về radial treemaps , một loại biến thể từ Pie chart, cũng với hình dạng tròn, nhưng sẽ phân ra thành nhiều cấp độ level hierarchy.

  Với loại biểu đồ Radial treemaps được thực hiện trong tableau, trong ví dụ này mình đưa ra trường hợp phân cấp dữ liệu như sau Category > Group product > Pack. Ngoài ra bạn có thể thêm nhiều cấp độ sâu hơn tùy theo nhu cầu. Với radial treemaps bạn có được cái nhìn tổng quan về cấu trúc quản lý cây sản phẩm , hoặc chi phí cấp độ v.v.v

  Radial chart.png

  Với Radial chart trên tableau , khi click chọn một category bạn sẽ thấy được số liệu ở giữa lọc theo category mà bạn chọn

  radial chart 02.png

  Ngoài ra bạn có thể click chọn một hoặc nhiều category.

  radial chart 03.png

  Bạn có thể tham khảo và thao tác thử tại đây
   
  Last edited by a moderator: Aug 12, 2015

Share This Page