Receive social data in Microsoft Dynamics CRM 2013

Discussion in 'Microsoft Dynamics 365' started by Bin Tran, Jul 10, 2014.

 1. Bin Tran

  Bin Tran Active Member Staff Member

  Nhận bài viết xã hội của khách hàng bằng cách cho phép các tính năng xã hội tham gia trong Microsoft Dynamics CRM!Sử dụng tính năng này, bạn có thể xác định và theo dõi những gì khách hàng đang nói về công ty của bạn, sản phẩm hoặc thương hiệu trên các kênh xã hội như Twitter và Facebook.Bạn có thể thu thập và theo dõi các bài viết như là dữ liệu xã hội trong Microsoft Dynamics CRM

  Bạn có thể nhận được những bài viết như các hoạt động xã hội trong CRM, chuyển đổi chúng sang "Case" theo yêu cầu, giải quyết các "Case" trong dòng thời gian quy định, và cuối cùng là nâng cao trải nghiệm người dùng cho sản phẩm của bạn!

  Ví dụ, bạn có thể cấu hình các danh sách với từ khoá, #tags và @mentions để xác định các buzz xã hội xung quanh thương hiệu, sản phẩm, dịch vụ trên các kênh xã hội như Twitter hay Facebook.Sau đó, kết hợp các danh sách theo dõi với một hàng đợi Microsoft Dynamics CRM, được thiết lập để tự động tạo ra trường hợp từ bài viết xã hội.

  Dưới đây là các bước để lấy dữ liệu từ mạng xã hội Twitter vào CRM
  • Tìm #tag của sản phẩm (Phần này do khách hàng post trên Twitter)

  upload_2014-7-10_17-51-23.png

  • Trong CRM vào Service > Social Profile

  upload_2014-7-10_18-15-56.png

  • Màn hình social customer care được mở lên, bạn hãy login với tài khoản Twitter của bạn

  upload_2014-7-10_18-18-4.png


  upload_2014-7-10_18-33-27.png

  upload_2014-7-10_18-34-53.png

  • Màn hình sau khi login vào twitter bằng tài khoản của bạn

  upload_2014-7-10_18-30-5.png
   

  Attached Files:

  tableau likes this.
 2. Loading...

  Similar Threads Forum Date
  Oracle Adds Instagram and Weibo to Social Cloud Giải pháp ERP, CRM, EPM and BI Mar 17, 2015
  6 questions with social network analysis expert Công nghệ Mar 12, 2015
  Thông tin từ Social Network Microsoft Dynamics 365 Jan 31, 2015
  Phân tích dữ liệu của Social Listening Microsoft Dynamics 365 Jan 31, 2015
  Thiết lập cấu hình cho Social Listening Microsoft Dynamics 365 Jan 31, 2015

 3. Bin Tran

  Bin Tran Active Member Staff Member

  • Tiếp theo search theo từ khóa
  upload_2014-7-10_18-46-41.png

  • Nhấn vào button Social CRM, Search contact check vào contact tìm được chọn Associate Social Profile và nhấn submit
  upload_2014-7-10_18-48-8.png


  • Xem kết quả trong CRM

  upload_2014-7-10_18-52-17.png

  upload_2014-7-10_21-46-31.png

  Chúng ta có thể convert Social Activities thành case
   

  Attached Files:

  tableau likes this.

Share This Page