Register Product Serial Numbers in the Sales Process with Microsoft Dynamics AX2012 R3!

Discussion in 'Finance and Operations' started by DynamicsAX, Oct 9, 2014.

 1. DynamicsAX

  DynamicsAX Well-Known Member

  Các sản phẩm trong doanh nghiệp của chúng ta không đòi hỏi phải quản lý Serial Number, ngay cả khi mua số lượng lớn hàng từ nhà cung cấp hay sản xuất từ kho đều không sử dụng số Serial Number và những thông tin khác, thậm chí nó không phải là một sản phẩm để theo dõi Serial Number. Nhưng khi ta bán cùng sản phẩm đó cho khách hàng, chúng ta muốn đăng ký số Serial Number trong suốt quá trình bán hàng khi xuất hàng hoặc xuất hóa đơn.

  AX2012 R3 mang đến cho bạn giải pháp này như là một chức năng vượt bậc cho phép chúng ta giữ lại hoặc phải ghi nhận số Serial Number trong suốt quá trình bán hàng. Trong bài viết này tôi xin chia sẽ với anh chị cách cấu hình và sử dụng nó như thế nào.

  • Đầu tiên các bạn cần Enable chức năng này lên bằng cách vào Product information management/Area page/Setup/ VAS/Tracking Dimension Group.
  • Tạo mới một Tracking Dimension group và enable chức năng Active in sales process. Khi chức năng này được Active thì tất cả các chức năng khác bị disable ngoại trừ Blank issue allowed , nếu bạn cho phép ( check vào) Blank issue allowed bạn sẽ cho phép xuất hàng không cần số Serial Number. Chức năng Capture Serial Number and Active không được cấu hình trong trường hợp này.
  upload_2014-10-10_12-9-39.png
  • Bây giờ chúng ta sẽ tạo một Product, vào Release product tạo mới một product và chọn Tracking dimension group.
  upload_2014-10-10_12-10-19.png
  • Tiếp tục tạo Purchase order cho Item này với số lượng lớn và không theo dõi số Serial Number.
  upload_2014-10-10_12-10-35.png
  • Nhận hàng và kiểm tra hàng tồn kho
  upload_2014-10-10_12-10-52.png
  • Bây giờ chúng ta đem sản phẩm này ra bán, đầu tiên thực hiện một Sales Order
  upload_2014-10-10_12-11-20.png
  • Khi bạn Pick hàng, Register serial number xuất hiện yêu cầu bạn phải đăng ký số vào. Nếu bạn không nhập số Serial Number bạn sẽ bị báo lỗi.
  upload_2014-10-10_12-11-37.png

  upload_2014-10-10_12-12-4.png
  • Đăng ký số Serial Number
  upload_2014-10-10_12-11-50.png
  • Cuối cung cho phép bạn xuất hàng
  upload_2014-10-10_12-12-11.png
  Chúc các bạn thành công
   
  Last edited by a moderator: Oct 10, 2014
  Thanh Tâm likes this.
 2. Loading...

  Similar Threads Forum Date
  Co/By-product in Dynamics AX 2012 Finance and Operations Apr 18, 2015
  Item Number và Product Number trong AX Finance and Operations Feb 9, 2015
  Field Inspection Productivity Capabilities Công nghệ Dec 9, 2014
  Microsoft Dynamics CRM 2015 Product Catalog New Features - Product Selling Dynamics 365 for Sale Dec 3, 2014
  Microsoft Dynamics CRM 2015 - Create a product family Dynamics 365 for Sale Nov 29, 2014

: Sale order

Share This Page