Request for quotation

Discussion in 'Finance and Operations' started by DynamicsAX, Aug 26, 2014.

 1. DynamicsAX

  DynamicsAX Well-Known Member

  Request for quotation giúp cho bạn chọn được nhà cung cấp phù hợp nhất cho sản phẩm muốn mua
  1. Tạo một request với nhiều vendor khác nhau
  2. Send request này tới nhà cung cấp
  3. Nhập thông tin phản hồi của từng nhà cung cấp liên quan đến phiếu yêu cầu này
  4. Lập bước so sánh tất cả thông tin trên cùng màn hình
  5. Chọn nhà cung cấp phù hợp nhất
  6. Và hệ thống tự tạo Purchase order khi bạn chấp nhận mua hàng từ nhà cung cấp này
   
  Thanh Tâm likes this.
 2. Loading...

  Similar Threads Forum Date
  Tạo requester khác khi tạo purchase requisition Finance and Operations Aug 25, 2014
  Sales quotations Finance and Operations Sep 5, 2014

 3. DynamicsAX

  DynamicsAX Well-Known Member

  1. Hướng dẫn tạo một Request for quotation upload_2014-8-26_14-11-35.png
  2. Nhập item cần mua, số lượng cần mua và chọn các nhà cung cấp item này upload_2014-8-26_14-19-42.png
  3. Click send / Publish to vendor portal
  4. Trạng thái của request thay đổi -> Sent và Enter reply
  5. upload_2014-8-26_14-26-12.png
  6. Enter reply: Enter thông tin phản hồi của từng nhà cung cấp. Chọn từng dòng vendor, sau đó click Enter Reply
  7. upload_2014-8-26_14-29-51.png
  8. Sau khi enter Reply cho hết các vendor trong Request thì Nút Compare price xuất hiện
  9. upload_2014-8-26_14-35-27.png
  10. Bạn có thể cấu hình các thông tin bắt nhà cung cấp phải cung cấp để cho tiện việc so sánh
  11. upload_2014-8-26_14-38-31.png
  12. Sau đó chọn Compare price
  13. upload_2014-8-26_14-40-41.png
  Thông tin hiển thị giúp ta so sánh giá cả giữa các nhà cung cấp và các function xuất hiện
  • Return: Bạn trả request lại cho nhà cung cấp yêu cầu họ confirm lại, khi này trong danh mục compare price không còn thông tin của vendor này, và bạn phải enter reply thông tin của ông này lại
  • Accept: Chấp nhận ông nhà cung cấp này cung cấp hàng cho mình và hệ thống sẽ tạo Purchase order
  • Reject: Khi accept một ông nào đó thì các ông còn lại được chuyển sang trạng thái Reject, hoặc ta click Reject
  upload_2014-8-26_14-51-19.png
  Và đây là kết quả cuối cùng
   

  Attached Files:

  Thanh Tâm likes this.
 4. DynamicsAX

  DynamicsAX Well-Known Member

Share This Page