Resco Mobile CRM for Microsoft Dynamics CRM

Discussion in 'Dynamics 365 for Sale' started by bsdinsight, Jul 6, 2014.

 1. bsdinsight

  bsdinsight Well-Known Member

  Với giải pháp Mobile App cho Dynamics CRM, bạn có rất nhiều tính năng để sử dụng Dynamics CRM trên nền các thiết bị mobile:
  • Hỗ trợ iOS, Andriod, và Windows
  • Offline/Online truy cập vào hệ thống Dynamics CRM của bạn.
  • Giải pháp Map (bản đồ) tích hợp với Dynamics CRM trên các thiết bị cầm tay mà không cần phải triển khai thêm các nền tảng về bản đồ khác.
  • Truy cập vào Lead, Contact, Account và Calendar để làm việc mọi lúc mọi nơi.
  • Khả năng cập nhật các thông tin bằng hình ảnh từ thiết bị cầm tay của bạn
  • Khả năng Customize từ hệ thống Dynamics CRM

  Video giới thiệu giải pháp Mobile App cho Dynamics CRM
  features-maps_dynamics_crm_mobile1.jpg
   
 2. Loading...


 3. bsdinsight

  bsdinsight Well-Known Member

 4. bsdinsight

  bsdinsight Well-Known Member

  Một số các hình ảnh của Resco Mobile cho Dynamics CRM trên iPhone

  resco dynamics crm 5.jpeg resco dynamics crm 4.jpeg resco dynamics crm 3.jpeg resco dynamics crm 2.jpeg resco dynamics crm 1.jpeg
   
 5. bsdinsight

  bsdinsight Well-Known Member

  Một số các hình ảnh của Resco Mobile cho Dynamics CRM trên iPad.

  resco dynamics crm 5.jpeg resco dynamics crm 4.jpeg resco dynamics crm 3.jpeg resco dynamics crm 2.jpeg resco dynamics crm 1.jpeg
   
 6. bsdinsight

  bsdinsight Well-Known Member

  Một số hình ảnh của Resco Mobile cho Dynamics CRM trên nền Addriod

  resco mobile for dynamics crm 2.png resco mobile for dynamics crm 91.png resco mobile for dynamics crm 4.png resco mobile for dynamics crm 5.png resco mobile for dynamics crm 7.png resco mobile for dynamics crm 8.png resco mobile for dynamics crm 9.png resco mobile for dynamics crm 92.png resco mobile for dynamics crm 93.png resco mobile for dynamics crm 94.png
   
: Dynamics CRM

Share This Page