Reverse fixed asset transactions

Discussion in 'Finance and Operations' started by DynamicsAX, Jun 4, 2016.

 1. DynamicsAX

  DynamicsAX Well-Known Member

  Depreciation proposal hỗ trợ việc chạy khấu hao hàng tháng cho các Fixed assets dễ dàng.
  Fixed asset posting profile hỗ trợ hạch toán tự động các bút toán ghi tăng/giảm, khấu hao tài sản.
  Tuy nhiên, mục đích sử dụng các tài sản khác nhau, mục đích phân tích các báo cáo khác nhau mà ta phải sử dụng các Financial dimension để phân tích. Và liệu rằng với một bút toán khấu hao hàng chục dòng tài sản, nếu sai, bạn có chắc là bạn nhớ hết tất cả các chỉ tiêu phân tích (Financial dimension) để có thể reverse các bút toán khấu hao đã làm?
  Retrieve fixed asset transactions sẽ giúp bạn làm điều đó. Chức năng này sẽ giúp reverse lại các bút toán giao dịch sai của tất cả các tài sản.
  1. Tạo một Journal> Fixed assets upload_2016-6-4_23-33-50.png
   
  Last edited: Jun 4, 2016
 2. Loading...

  Similar Threads Forum Date
  Reversed Axis Tableau Jul 6, 2017
  Reverse a posted transaction in AP and AR Finance and Operations Nov 3, 2014
  Fixed Asset Turnover Ratio Quản trị doanh nghiệp Sep 13, 2017
  Fixed Charge Coverage Ratio Quản trị doanh nghiệp Sep 12, 2017
  Calculation method on Fixed-price Finance and Operations Mar 18, 2015

 3. DynamicsAX

  DynamicsAX Well-Known Member

  2. Vào Functions> Retrieve fixed asset transactions upload_2016-6-4_23-34-51.png
   
 4. DynamicsAX

  DynamicsAX Well-Known Member

  3. Các bút toán sẽ tự động ghi âm lại
  upload_2016-6-5_0-0-48.png
  4. Tiến hành Validate Post.
   
 5. DynamicsAX

  DynamicsAX Well-Known Member

  Reverse này là reverse all. vậy nếu muốn reverse khấu hao một kỳ thì thực hiện sao vậy bạn.
   
  DynamicsAX likes this.
 6. DynamicsAX

  DynamicsAX Well-Known Member

  Bạn có thể sử dụng thêm điều kiện Transaction date như minh họa bên dưới,
  upload_2016-6-6_9-5-31.png
   

Share This Page