1. Tableau Business Intelligence

Robot cho chiến đấu

Discussion in 'Công nghệ' started by Phu Ton, Jul 16, 2014.

  1. Phu Ton

    Phu Ton Well-Known Member Staff Member

    Có em này thì các chiến binh không cần lo lắng hết đạn nhe, cứ bắn.

     
  2. Loading...


Share This Page