1. Microsoft Dynamics CRM

ROE trong đầu tư bất động sản - Cognos TM1

Discussion in 'Bất động sản' started by tableau, Jun 19, 2014.

 1. tableau

  tableau Well-Known Member

  ROE – Tỷ suất lợi nhuận trên Vốn chủ sở hữu

  Lợi nhuận trong tỷ số này là lợi nhuận ròng dành cho cổ đông, lấy từ báo cáo kết quả kinh doanh của công ty cổ phần, tính trong một thời kỳ nhất định (1 tháng, 1 quý, nửa năm, hay 1 năm) gọi là kỳ báo cáo. Còn vốn cổ phần (vốn chủ sở hữu) trong tỷ số này là bình quân vốn cổ phần phổ thông (common equity).

  Công thức để tính tỷ số này như sau:

  congthuc.gif

  Đây là chỉ tiêu mà nhiều nhà đầu tư quan tâm vì nó cho thấy khả năng tạo lợi nhuận của 1 đồng vốn bỏ ra để đầu tư vào dự án
  Tỷ lệ ROE càng cao chứng tỏ công ty sử dụng càng hiệu quả đồng vốn của cổ đông.
  Tuy nhiên, cũng cần chú ý là có công ty dùng nhiều vốn vay (đòn bẩy) và do đó rủi ro về khả năng thanh toán sẽ tăng cao. Chính vì vậy cần phải lập kế hoạch chuẩn bị cho từng bước đi của một dự án.
   
  DynamicsAX and tableau like this.
 2. Loading...


 3. tableau

  tableau Well-Known Member

  Chỉ số ROA
  1. ROA là tỷ số lợi nhuận ròng trên tài sản
  2.ROA đo lường khả năng sinh lợi trên mỗi đồng tài sản của công ty
  3.ROA = Lợi nhuận ròng dành cho cổ đông thường/Tổng tài sản


  Chỉ số ROA cung cấp cho nhà đầu từ về khoản lãi được tạo ra từ vốn đầu tư hay còn được gọi là lượng tài sản.

  Tài sản của công ty hình thành nhờ vốn vay hay vốn chủ sở hữu. Cả hai nguồn này đều dùng để phục vụ cho các hoạt động của doanh nghiệp bao gồm cả hoạt động kinh doanh tạo ra doanh thu cho doanh nghiệp.
  Hiểu quả của việc chuyển từ vốn đầu từ sang lợi nhuận thể hiện qua chỉ số ROA.
  => ROA càng cao thì càng tốt vì công ty đang kiếm được nhiều tiền hơn trên lượng đầu tư ít hơn.
   
  DynamicsAX likes this.
 4. Phu Ton

  Phu Ton Well-Known Member Staff Member

  Khi phân tích dòng họ "Return On..." chỉ số này >1 chứng tỏ một giá trị mang về khá ổn định cho doanh nghiêp, nhưng khi phân tích các nhà phân tích cần xem xét yếu tố lịch sử và tỷ trọng bình quân trong chính doanh nghiệp đang cần phân tích.

  Chẳng hạn, khi tỷ số ROA thấp không phải là xấu, vì trong giai đoạn đầu tư vào tài sản mở rộng hoạt động kinh doanh thì không cách nào tỷ số này tốt được, nhưng thực ra là hoạt động của doanh nghiệp cực kỳ thịnh vượng. Trong một diễn biến khác, tỷ số này rất cao nhưng bên trong lại ẩn ý là doanh nghiệp không chịu mở rộng đầu tư, về ngắn hạn là tốt nhưng dài hạn thì hoạt động kinh doanh rất là nguy hiểm.

  Việc phân tích các tỷ số tài chính cần duy trì ở một tráng thái cân bằng không mong đợi vào một chỉ số càng cao càng tốt, mà phải đáp ứng đúng vào kỳ vọng của nhà quản lý.

  Chẳng hạn như cái anh BJC gì đó mới sáp nhập cái anh Metro Vietnam, chắc chắn năm nay tỷ số tài chính của anh ta sẽ không ổn định như mọi năm, mà sẽ biến động và thậm chí không phải quá cao, nhưng điều đó chưa hẳn nói lên tình hình hoạt động của BJC không tốt trong năm (Quá tốt là khác, khi mua đứt luôn đối thủ).
   
  DynamicsAX and tableau like this.
 5. Phu Ton

  Phu Ton Well-Known Member Staff Member

  Các tỷ "ROx" này nằm trong khoản giao thoa giữa con số thời đoạn và thời điểm. Mong ước các nhà quản trị là có được chỉ số này một cách nhanh nhất, và thời gian thực nhất là okie. :eek::eek::eek:
   
  DynamicsAX likes this.

Share This Page