Rollup and Calculated Fields in Microsoft Dynamics CRM 2015

Discussion in 'Dynamics CRM' started by bsdinsight, Nov 5, 2014.

 1. bsdinsight

  bsdinsight Well-Known Member

  Với Dynamics CRM, hỗ trợ thuộc tính cộng dồn và filed tính toán. Với sự hỗ trợ các filed này của hệ thống, sẽ giảm được rất nhiều các workflow và business rules cần thiết để tính toán của các phiên bản cũ.

   
 2. Loading...


 3. Hân

  Hân Member

 4. Hân

  Hân Member

Share This Page