Sales Dashboard

Discussion in 'Hệ thống phân phối' started by tableau, Jun 11, 2014.

 1. tableau

  tableau Well-Known Member

  Giới thiệu 1 số DashBoard Sales cho ngành bán lẻ
  • Net Sales: Doanh thu ròng
  IBM cognos_DashboardSales1.png
  1. Phân tích doanh thu theo thời gian.
  2. So sánh mức độ tăng trưởng doanh thu giữa năm, tháng, quí, cùng kì năm ngoái.
  3. So sánh daonh thu giữa các khu vực kinh doanh
  4. Xu hướng doanh số giữa các tháng trong năm và năm ngoái
  • Sales by Category: Doanh thu theo dòng sản phẩm
  IBM cognos_DashboardSales2.png
  1. Phân tích biến động doanh thu của các dòng sản phẩm trong năm
  2. Tỉ lệ tăng trưởng doanh số và lợi nhuận giữa 2 năm liên tiếp
  3. Chi tiết các item có tỉ trọng lợi nhuận trên doanh số cao nhất
  • Vendor by Channel: Doanh thu theo nhà cung cấp (nhãn hàng)
  IBM cognos_DashboardSales3.png
  1. Phân tích doanh số của từng item theo kênh bán và theo nhãn hàng ( vendor).
  2. So sánh doanh thu giữa các item khác nhãn, cùng loại.
  • Profitability Analysis: Phân tích tình hình lợi nhuận từng item theo khu vực
  IBM cognos_DashboardSales4.png
  1. Chi tiết các chỉ số tài chính cho từng item theo khu vực.
   
  Last edited by a moderator: Jun 11, 2014
  tableau, tableau and tableau like this.
 2. Loading...

  Similar Threads Forum Date
  Tableau on Tableau: How We Design our Salesforce Dashboards Tableau Nov 7, 2015
  [Fast Accounting] Sales Dashboard by Product Type [Deleted] Giải pháp ERP, CRM, EPM and BI Oct 3, 2014
  Những khái niệm bị hiểu và áp dụng sai về sales Quản trị doanh nghiệp Yesterday at 11:49 PM
  How to tell if you have a 21st century sales team Giải pháp ERP, CRM, EPM and BI Sep 22, 2017
  Return on Sales - ROS Quản trị doanh nghiệp Sep 13, 2017

Share This Page