Sales order status và sales order document status

Discussion in 'Microsoft Dynamics 365' started by DynamicsAX, Nov 17, 2014.

 1. DynamicsAX

  DynamicsAX Well-Known Member

  Trong sales order có 2 view là Header và Detail view.
  Sales order status: có 4 status cho sales header view và cả detail line view : Open, received, invoiced, canceled
  Sales order document status: mỗi sales order có một document status, document status để xác định được chứng từ nào được generate ra từ Sales order.
  None: không có chứng từ nào được generate ra.
  Confirmation: Sales order đã được confirmed
  Picking list: ít nhất một picking list đã được tạo ra từ sales order này.
  Packing list: ít nhất một packing list đã được tạo ra từ sales order này.
  Invoice: ít nhất một invoice đẫ được tạo ra từ sales order này.​
  Sales order status và document status được phân biệt độc lập với nhau, Ví dụ: sales order staus là Open và document status là Invoice thì bạn hiểu là một phần của order này đã được nhận và xuất hóa đơn.
   
 2. Loading...

  Similar Threads Forum Date
  AX 2012 Sales order Prepayment Microsoft Dynamics 365 Nov 2, 2016
  Sales order Microsoft Dynamics 365 Sep 4, 2014
  How to tell if you have a 21st century sales team Giải pháp ERP, CRM, EPM and BI Sep 22, 2017
  Return on Sales - ROS Quản trị doanh nghiệp Sep 13, 2017
  Days Sales Outstanding Quản trị doanh nghiệp Sep 12, 2017

: sales order

Share This Page