Sales order status và sales order document status

Discussion in 'Dynamics AX' started by DynamicsAX, Nov 17, 2014.

 1. DynamicsAX

  DynamicsAX Well-Known Member

  Trong sales order có 2 view là Header và Detail view.
  Sales order status: có 4 status cho sales header view và cả detail line view : Open, received, invoiced, canceled
  Sales order document status: mỗi sales order có một document status, document status để xác định được chứng từ nào được generate ra từ Sales order.
  None: không có chứng từ nào được generate ra.
  Confirmation: Sales order đã được confirmed
  Picking list: ít nhất một picking list đã được tạo ra từ sales order này.
  Packing list: ít nhất một packing list đã được tạo ra từ sales order này.
  Invoice: ít nhất một invoice đẫ được tạo ra từ sales order này.​
  Sales order status và document status được phân biệt độc lập với nhau, Ví dụ: sales order staus là Open và document status là Invoice thì bạn hiểu là một phần của order này đã được nhận và xuất hóa đơn.
   
 2. Loading...


: sales order

Share This Page