Sales order

Discussion in 'Finance and Operations' started by DynamicsAX, Sep 4, 2014.

 1. DynamicsAX

  DynamicsAX Well-Known Member

  Quy trình bán hàng cơ bản gồm các bước:
  1. Tạo đơn đặt hàng cho khách hàng (Sales order)
  2. Xác nhận đơn đặt hàng (Confirmation)
  3. Chọn hàng, đóng gói hàng và giao cho khách hàng (Pick and Pack)
  4. Xuất hóa đơn cho khách hàng (Invoice)
  Để tạo Sales order bạn truy cập vào đường dẫn:
  • Sales and marketing > Common > Sales orders > All sales orders
  • Hoặc Accounts receivable > Common > Sales orders > All sales orders
  Sales order.png
  • Tại màn hình Create sales order, bạn chọn mã khách hàng, order type là Sales order, Site, Warehouse và các thông tin khác...
  sale order 15.png
  • Tại màn hình Sales order, bạn chọn mã item, số lượng, giá bán, và thay đổi các thông tin cần thiết tại header view và line view
  Sales order 16.png
  • Sau khi nhập đầy đủ các thông tin, bạn chuyển sang tab Sell để thực hiện xác nhận đơn đặt hàng
  Sales order 3.png
  • Tại màn hình confirm sales order, bạn chọn in mẫu confirmation
  Sales order 4.png
  • Mẫu Confirmation của hệ thống hiển thị các thông tin của đơn đặt hàng
  Sales order 5.png
   
  Last edited by a moderator: Sep 25, 2014
 2. Loading...

  Similar Threads Forum Date
  AX 2012 Sales order Prepayment Finance and Operations Nov 2, 2016
  Sales order status và sales order document status Finance and Operations Nov 17, 2014
  How to tell if you have a 21st century sales team Giải pháp ERP, CRM, EPM and BI Sep 22, 2017
  Return on Sales - ROS Quản trị doanh nghiệp Sep 13, 2017
  Days Sales Outstanding Quản trị doanh nghiệp Sep 12, 2017

 3. DynamicsAX

  DynamicsAX Well-Known Member

  Sau khi Sales order đã được xác nhận, cũng tại màn hình Sales order, bạn mở tab Pick and Pack để thực hiện các bước chọn hàng, đóng gói và giao hàng.
  • Bạn chọn Picking list và in mẫu Picking list của hệ thống, để in lại mẫu này bạn chọn Picking list trong journals.
  Sales order 6.png
  • Mẫu picking list của hệ thống.
  Sales order 7.png
  • Tiếp theo bạn chọn Picking list registration để xác nhận các item được chọn cho đơn hàng. Tại màn hình Picking list registration, bạn chọn updates.
  Sales order 8.png
  • Để thực hiện đóng gói hàng và xuất hàng giao cho khách hàng, bạn chọn Packing slip và in mẫu Packing slip của hệ thống, để in lại mẫu này bạn chọn Packing slip trong journals.
  Sales order 9.png
  • Mẫu Packing slip của hệ thống
  Sales order 10.png
  • Bút toán định khoản khi giao hàng, ghi nhận giảm hàng trong kho
  Sales order 14.png
   
  Last edited by a moderator: Sep 25, 2014
 4. DynamicsAX

  DynamicsAX Well-Known Member

  • Tiếp theo để thực hiện xuất hóa đơn cho khách hàng, tại màn hình Sale order, bạn chọn tab Invoice và nhấp chọn Invoice, chọn Ok để post và in mẫu invoice của hệ thống, để in lại mẫu này bạn chọn Invoice trong Journals.
  Sales order 11.png
  • Mẫu Invoice của hệ thống:
  Sales order 12.png
  • Bút toán định khoản ghi nhận công nợ phải thu khách hàng, doanh thu và giá vốn hàng bán:
  Sales order 13.png
   
  Last edited by a moderator: Sep 25, 2014
  tableau, Hiền and DynamicsAX like this.
 5. DynamicsAX

  DynamicsAX Well-Known Member

  Lưu ý là pick hàng thì chưa ghi nhận giảm kho, không có bút toán phát sinh, nhưng say bước này các bạn có thể invoice luôn và nó sẽ trư kho ơ invoice.
  Packing hàng là xem như bạn đã ship hàng, bút toán trừ hàng tồn kho phát sinh, sau đó bạn xuất hoá đơn.
  Packing thì phải pack trên pick, không pick thì ko được pack.
  Đa packing rồi thì số lượng pick sẽ chuyển thành số lượng packing, ko còn trên pick nữa, khi lập hoá đơn bạn có thể tạo số lượng pick/packing/all.
   
  Hiền and Thanh Tâm like this.

Share This Page