Sankey diagram in tableau

Discussion in 'Tableau' started by tableau, Jul 30, 2015.

 1. tableau

  tableau Well-Known Member

  Sử dụng tableau bạn có thể tự tạo cho mình Sankey diagram theo dõi dòng chảy dữ liệu của bạn, trong ví dụ sau mình đưa ra một sankey theo dõi dòng chảy của chi phí. Dựa vào tableau bạn có thể tự xây dựng cho mình những sankey diagram, để phân tích và giải quyết những câu hỏi "chi phí của tôi được sử dụng như thế nào",
  phản ảnh được góc nhìn tổng quan hoạt động chi phí trong cả một công ty của bạn.

  Sankey.png
   
  Last edited by a moderator: Jul 31, 2015
  tableau likes this.
 2. Loading...

  Similar Threads Forum Date
  Decision Tree, Flow Diagram trong Tableau Tableau Jul 14, 2015

Share This Page