1. QAD ERP

SAS Visual Analytics cho doanh nghiệp sản xuất

Discussion in 'Sản xuất' started by bsdinsight, Dec 22, 2014.

 1. bsdinsight

  bsdinsight Well-Known Member

  Phân tích, so sánh, mô phỏng, và tìm kiếm các mô hình về giá thành, chi phí vận hành của doanh nghiệp sản xuất luôn mang lại những giá trị lớn cho doanh nghiệp sản xuất, đồng thời sẽ là công cụ hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng lực cạnh tranh của mình.

  Mô phỏng các mô hình giá thành đã được SAS Visual Analytics cung cấp cho nhà quản trị với công cụ linh động, tổng thế và chi tiết

  SAS-Visual-Analytics-for-Manufacturing-1.jpg
   
 2. Loading...

  Similar Threads Forum Date
  Phân tích rủi ro và vốn với SAS Visual Analytics Bảo hiểm Dec 27, 2014
  Phân tích bảo hành bảo trì cho khách hàng với SAS Visual Analytics Hệ thống phân phối DMS Dec 27, 2014
  Phân tích giá bán với SAS Visual Analytics Hệ thống phân phối DMS Dec 22, 2014
  Phân tích doanh thu ngành bán lẻ với SAS Visual Analytics Hệ thống phân phối DMS Dec 21, 2014
  Phân tích thông tin khách hàng ngành bán lẻ với SAS Visual Analytics Hệ thống phân phối DMS Dec 21, 2014

 3. bsdinsight

  bsdinsight Well-Known Member

  Một dashboard cung cấp các góc nhìn khác nhau về giá thành, cũng như chi phí sản xuất.

  SAS-Visual-Analytics-for-Manufacturing-2.jpg
   

Share This Page