Service Terms : Create Holiday Schedule in Microsoft Dynamics CRM

Discussion in 'Microsoft Dynamics 365' started by Hân, Dec 27, 2014.

 1. Hân

  Hân Member

  Holiday Schedule (Lịch nghỉ lễ) - Service Term trong Microsoft Dynamics CRM còn cung cấp cho bạn một tính năng để tạo và quản lý các ngày nghỉ cho. Kết hợp với Customer Service Schedule, tạo nên sự tối ưu trong việc sắp xếp và xử lý công việc dành cho dịch vụ chăm sóc khách hàng. Gắn lịch kỳ nghỉ với một lịch trình dịch vụ xác định các tính toán thời gian SLA.

  Để tránh các thoả thuận mức độ dịch vụ (SLAs) bị ảnh hưởng khi tổ chức dịch vụ của bạn được đóng lại bằng cách tạo ra một lịch trình kỳ nghỉ (holiday schedule) và thêm nó vào lịch dịch vụ (service calendar) của bạn.

  Ví dụ, nếu tổ chức dịch vụ của bạn có một SLA để trả lời các case email trong vòng hai ngày làm việc, bạn có thể tạo ra một lịch trình kỳ nghỉ và thêm nó vào lịch dịch vụ của bạn. Sau đó, nếu một khách hàng đến gửi một case email vào ngày nghỉ đó, SLAs của bạn sẽ rõ ràng và không bị ảnh hưởng bởi việc đóng cửa nghỉ lễ.

  upload_2014-12-27_9-41-45.png Lưu ý :
  • Đối với các tổ chức Microsoft Dynamics CRM Online, tính năng này có sẵn nếu bạn đã áp dụng bản cập nhật sản phẩm cho CRM Online Spring'14, hoặc nếu bạn đã cài đặt CRM Online 2015 Update.
  • Đối với tổ chức sử dụng on-premises CRM, tính năng này có sẵn nếu bạn đã cài đặt CRM 2013 Service Pack 1, hoặc nếu bạn đã được cập nhật để CRM 2015.
  Tạo mới một Holiday Schedule

  1. Kiểm tra quyền của bạn - Hãy chắc chắn rằng bạn có quyền của Customer Service Manager, System Administrator, or System Customizer security role hoặc quyền tương đương.

  2. Login vào CRM của bạn > Menu > Settings > Service Management

  Microsoft Dynamic CRM - Service Term_Holiday Schedule - 01.png

  >
  Hiển thị trang Service Management > Tại phần Service Term, chọn Mục Holiday Schedule

  Microsoft Dynamic CRM - Service Term_Holiday Schedule - 02.png


  3. Tại Service Terms > Click chọn mục "Holiday Schedule" > Hiển thị trang chứa danh sách tất cả các lịch nghỉ hiện đang có trong CRM của bạn.

  Microsoft Dynamic CRM - Service Term_Holiday Schedule - 03.png


  4. Click nút +New để tạo mới một Holiday Schedule > Hiển thị hộp thoại > Click nút Create để tạo.
  • Name : Tên bạn đặt cho lịch nghỉ lễ (phân biệt với các lịch khác).
  > Ví dụ : Holiday Schedule Demo​
  • Description : Những thông tin giới thiệu, mô tả của lịch trình bạn đang làm.
  Microsoft Dynamic CRM - Service Term_Holiday Schedule - 05.png

  5. Sau khi tạo xong bạn sẽ thấy Lịch nghỉ lễ vừa tạo trên danh sách > Load vào form lịch nghỉ lễ bạn tạo bằng 2 cách sau:
  • Cách 1: Click chọn lại lịch nghỉ lễ bạn vừa tạo > chọn nút Edit
  Microsoft Dynamic CRM - Service Term_Holiday Schedule - 04.png
  • Cách 2: Nhấp đúp vào lịch nghỉ lễ bạn vừa tạo (hoặc rê chuột vào tên lịch vào click)
  > Hiển thị Form "Holiday Schedule Demo"

  Microsoft Dynamic CRM - Service Term_Holiday Schedule - 06.png
  6. Click nút New để thêm kỳ nghỉ vào lịch > Hiển thị cửa sổ "Add a Holiday"
  • Name : Tên của kỳ nghỉ bạn đang muốn tạo.
  • Start Date : Ngày bắt đầu nghỉ lễ.
  • End Date : Ngày kết thúc nghỉ lễ.
  • Duration : khoảng thời gian nghỉ lễ.
  Microsoft Dynamic CRM - Service Term_Holiday Schedule - 07.png

  7. Sau khi hoàn tất nhập thông tin cho ngày nghỉ lễ, bạn nhấn nút OK để xác nhận tạo kì nghỉ đó.


  Các tính năng sử dụng Holiday Schedule
  • Customer Service Schedule:
  - Tại tab Weekly Schedule, field Holiday Schedule - chọn Observe > Hiển thị danh sách các lịch nghỉ lễ hiện đang có trong CRM > chọn lịch nghỉ mà bạn muốn.

  Microsoft Dynamic CRM - Service Term_Holiday Schedule - 08.png
   
  Last edited: Dec 27, 2014
  Bin Tran likes this.
 2. Loading...

  Similar Threads Forum Date
  Service Terms - Create an entitlement to define the support terms for a customer Microsoft Dynamics 365 Dec 24, 2014
  Debt Service Coverage Ratio - DSCR Quản trị doanh nghiệp Sep 12, 2017
  External Services Integration Tableau Aug 10, 2017
  Khi nào thì dùng SSIS(SQL Server Integration Services) Tableau Aug 1, 2017
  Why We Must Rethink Self-Service BI, Analytics And Reporting Giải pháp ERP, CRM, EPM and BI Nov 6, 2016

Share This Page