Sets in Tableau

Discussion in 'Tableau' started by tableau, Aug 10, 2015.

 1. tableau

  tableau Well-Known Member

  Bài viết sẽ giới thiệu về Sets trong Tableau. Set là một tập hợp dữ liệu được định nghĩa dựa trên một điều kiện nào đó.

  Ví dụ bạn tạo một Set để định nghĩa các đối tượng có doanh thu vượt qua một ngưỡng xác định và dùng tập hợp vừa tạo ra này để so sánh với đối tượng còn lại hoặc so sánh với cả tập hợp nhằm biết được mức độ quan trọng của chúng,...

  Để hiểu và biết cách sử dụng Sets, chúng ta sẽ tìm hiểu qua các mục sau:

  1. Cách tạo Set
  2. Sử dụng Set
  3. Kết hợp Set
  4. Ví dụ về Set
   
  Last edited by a moderator: Aug 10, 2015
 2. Loading...

  Similar Threads Forum Date
  Create Sets for Top N and Others in Tableau Tableau Aug 17, 2015
  Return on Assets Ratio - ROA Quản trị doanh nghiệp Sep 13, 2017
  Fixed Assets - Number Sequence Microsoft Dynamics 365 Oct 13, 2014
  System Setup for Fixed Assets Microsoft Dynamics 365 Oct 13, 2014
  Tableau Software Revamps Its Data Engine With Help From A Little German Startup Tableau Jan 11, 2018

 3. tableau

  tableau Well-Known Member

  1. Cách tạo Set
  Có 2 cách tạo Set trong Tableau: Tạo Set cố định, tạo Set dựa vào điều kiện​
  • Tạo Set cố định
  Cách này sẽ tạo ra một Set với các đối tượng dữ liệu cố định và không thay đổi. Set dạng này được tạo trên một hoặc nhiều dimension. Các bước tạo Set:​
   • Chọn các đối tượng cần đưa vào tập hợp. Bạn nhấn CRTL và click chọn hoặc bạn nhấn giữ chuột chọn một vùng các đối tượng.
  upload_2015-8-10_11-48-53.png
   • Click phải chọn Create Set...
  tableau sets.png
   • Cửa sổ Create Set hiện ra, bạn nhập tên Set vào, nhấn OK để tạo Set.
  tableau sets2.png
   • Tại đây có một số tùy chọn:
    • Exclude: Bạn có thể loại trừ các đối tượng vừa chọn ra khỏi tập hợp, có nghĩa là Set bạn vừa tạo ra sẽ không bao gồm các đối tượng đã chọn. Nếu muốn như vậy bạn chỉ cần check vào Exclude
    • Add to Filters shelf: Bạn có thể lọc chỉ lấy những đối tượng trong tập hợp bằng cách check vào Add to Filters shelf
    • Xóa một đối tượng: Click vào đối tượng, nhấn X để xóa ra khỏi Set.
  • Tạo Set theo điều kiện: Set được tạo là một tập động, các đối tượng trong tập hợp thay đổi theo điều kiện. Set dạng này chỉ được tạo trên một dimnesion. Các bước tạo Set:
   • Click phải dimension cần tạo Set, chọn Create -> Set...
  tableau sets3.png
   • Tại cửa sổ Create set, bạn có 3 tùy chọn ứng với 3 tab trên cửa sổ.
    • General tab: Cho phép bạn chọn các đối tượng bạn muốn thêm vào Set. Bạn check vào các đối tượng bạn chọn (Có thể check vào Exclude để loại trừ các đối tượng được chọn). Nếu bạn muốn chọn tất cả các đối tượng thuộc dimension này (bao gồm cả đối tượng sau này được thêm mới hoặc xóa) thì bạn click chọn Use all
  tableau sets4.png
    • Conditional Tab: Cho phép bạn tao Sets theo điều kiện. Bạn có thể tạo điều kiện để lấy các đối tượng cho set.

  tableau set 10.png
    • Top tab: Lấy Top hoặc bottom theo điều kiện
  tableau sets 6.png
   
  Last edited by a moderator: Aug 10, 2015
 4. tableau

  tableau Well-Known Member

  2. Sử dụng Set

  Sau khi tạo Set xong, Set vừa tạo sẽ hiển thị ở mục Set, bạn có thể sử dụng Set như một field, bạn có thể kéo Set vào Filter hoặc kéo lên column/row để hiển thị lên report.

  tableau set7.png
  Khi bạn kéo Set lên row hoặc column, bạn sẽ có 2 tùy chọn, để thay đổi tùy chọn bạn click vào Set và chọn tùy chọn bạn muốn

  tableau set 9.png
  • Show In/Out of Set: Đây là tùy chọn mặc định, set sẽ hiển thị 2 nhóm một nhóm thuộc Set (In) và một nhóm không thuộc Set (Out).
  • Show member in Set: Hiển thị tất cả các đối tượng thuộc Set.
   
  Last edited by a moderator: Aug 10, 2015
 5. tableau

  tableau Well-Known Member

  3. Kết hợp Set

  Bạn có thể kết hợp 2 Set để tạo thành một Set mới nhằm so sánh dữ liệu. Set mới được tạo thành có thể bao gồm các đối tượng của cả 2 Set, hoặc các đối tượng thuộc Set này nhưng không thuộc Set kia. Việc kết hợp Set chỉ được thực hiện trên 2 Set được tạo từ cùng một dimension.

  Ví dụ: Bạn tạo một Set bao gồm những sản phẩm có doanh thu cao nhưng lợi nhuận lại thấp nhằm phát hiện ra những sản phẩm phải tốn nhiều chi phí đầu tư nhưng mang lại lợi nhuận không cao. Để tạo Set này bạn kết hợp 2 Set bao gồm Set những sản phẩm có doanh thu cao và Set những sản phẩm có lợi nhuận thấp tạo ra một Set bao gồm các đối tượng thuộc cả 2 Set trên.

  Các bước kết hợp 2 Set
  • Chọn 2 Set cần kết hợp
  • Click phải chọn Create Combined Set....

  tableau combine set.png
  • Tại đây có các tùy chọn:
   • All members in Both Sets: Tất cả các đối tượng của 2 Set
   • Share members in Both Sets: Đối tượng vừa thuộc Set này vừa thuộc Set kia
   • Product_Set 1 except shared member: Đối tượng thuộc Set 1 nhưng không thuộc Set 2
   • Product_Set 2 except shared member: Đối tượng thuộc Set 2 nhưng không thuộc Set 1
  tableau combine set1.png
  Tùy mục đích mà bạn chọn loại kết bạn phù hợp​
   
  tableau likes this.
 6. tableau

  tableau Well-Known Member

  4. Ví dụ về Set

  Bạn tạo một Set bao gồm những sản phẩm có lợi nhuận >=100, và xem chúng đóng góp bao nhiêu % vào lợi nhuận tổng tất cả các sản phẩm

  Các bước thực hiện
  • Click vào Product name chọn Create ->Set
  • Click vào tab Condition ở cửa sổ Create Tab, nhập tên cho Set, click vào by Field và chọn Profit >= 100
  Set tableau.png
  • Set Product vừa được tạo, bạn kéo Set vào colum và kéo Profit vào row, bạn kéo thêm field Total ở tab Analytics vào để xem số tổng, đồng thời tạo thêm một caculation Persent of Total và kéo vào label, ở Show me bạn chọn loại chart là Horizontal bar.
  tableau set example.png
  Ở ví dụ trên, bạn thấy được những sản phẩm có lợi nhuận >=100 chiếm đến 81% tổng số lợi nhuận. Bạn có thể xem chi tiết những sản phẩm này để đầu tư phát triển vì chúng chiếm đa số lợi nhuận của bạn.

   
  Last edited by a moderator: Aug 10, 2015

Share This Page