Share và Assign trong Dynamics CRM

Discussion in 'Microsoft Dynamics 365' started by bsdinsight, May 18, 2014.

 1. bsdinsight

  bsdinsight Well-Known Member

  Trong Dynamics CRM, với mong muốn xây dựng môi trường làm việc cộng tác, chia sẻ, phát triển nên có 2 thao tác Share và Assign.

  [​IMG]
   
 2. Loading...

  Similar Threads Forum Date
  Earnings Per Share Quản trị doanh nghiệp Sep 12, 2017
  Integrating SharePoint with Dynamics CRM Microsoft Dynamics 365 May 28, 2014
  Linkedin Share Hướng dẫn góp ý cho diễn đàn May 22, 2014

Share This Page