Share và Assign trong Dynamics CRM

Discussion in 'Dynamics 365 for Sale' started by bsdinsight, May 18, 2014.

 1. bsdinsight

  bsdinsight Well-Known Member

  Trong Dynamics CRM, với mong muốn xây dựng môi trường làm việc cộng tác, chia sẻ, phát triển nên có 2 thao tác Share và Assign.

  [​IMG]
   
 2. Loading...

  Similar Threads Forum Date
  Earnings Per Share Quản trị doanh nghiệp Sep 12, 2017
  Integrating SharePoint with Dynamics CRM Dynamics 365 for Sale May 28, 2014
  Linkedin Share Hướng dẫn góp ý cho diễn đàn May 22, 2014

Share This Page