Shortcut keys in AX Dynamics 2012 R3

Discussion in 'Microsoft Dynamics 365' started by DynamicsAX, Oct 4, 2014.

 1. DynamicsAX

  DynamicsAX Well-Known Member

  Microsoft AX Dynamics cung cấp cho bạn các phím tắt quen thuộc như trong Microsoft Office để giúp bạn thao tác nhanh hơn trong quá trình nhập liệu và sử dụng các tính năng của phần mềm.
  • Các phím sử dụng tại cửa sổ Window và trong các Menu:
  shortcut-2.png
  • Các phím sử dụng để tìm kiếm và lọc dữ liệu:
  shortcut-1.png

  Để tìm hiểu thêm về các shortcut keys, bạn truy cập đường dẫn:
  http://technet.microsoft.com/EN-US/library/aa571220.aspx
   

Share This Page