So sánh hệ thống báo cáo và hệ thống phân tích

Discussion in 'Tableau' started by bsdinsight, Jan 29, 2018.

 1. bsdinsight

  bsdinsight Well-Known Member

  Analysis versus Reporting

  Sự khác nhau về công cụ, hoặc hệ thống báo cáo và công cụ hoặc hệ thống phân tích dữ liệu rất khác nhau, và có thể nói là khác nhau rất nhiều - nhưng nếu bạn tập trung vào lợi ích mang lại của 2 hệ thống này thì bạn mới thấy khoản cách rất xa nhau của 2 hệ thống này

  pushpull2_4.jpg

  Những điểm khác biệt lớn của Report và Analysis có thể kể ra đây là:

  1. Cung cấp cho người dùng

  Report cung cấp cho người dùng dữ liệu (Data), trình bày cho họ các dạng dữ liệu trong quá khứ mà Report có thể trình bày cho người dùng, trong khi đó Analytics trả lời các câu hỏi hoặc các vấn đề của người dùng về hoạt động, về vận hành bằng cách sử dụng dữ liệu

  2. Khả năng và sự thể hiện

  Report cung thể hiện dữ liệu theo một khung chuẩn, đã được người thiết kế báo cáo này tạo ra và khả năng customize, tùy biến các trình diễn dữ liệu này không đơn giản, và lại phải cần người thiết kế để customize hoặc điều chỉnh nó. Trong khi đó phân tích sẽ hướng tới người dùng cuối (business user) hơn với khả năng customize các cách để trình diễn và hiểu dữ liệu. Một cách khác có thể hiểu là Analysis sẽ hướng tới việc vận hành, cung cấp cho người dùng nhiều góc độ khác nhau của dữ liệu để thấu hiểu được các hoạt động và khả năng đó được busienss user thực hiện hơn là các lập trình viên.

  3. Thành phần liên quan

  Report được tạo ra bởi một công cụ và hầu như là không cần các nhân sự về vận hành nghiệp vụ tham gia, trong khi Analysis cần phải có các leader tham gia, có các định hướng phát triển hẳn hoi, và hệ thống Analysis ngày càng phát triển theo thời gian, độ lớn của dữ liệu, hoạt động của doanh nghiệp, thị trường,.. .

  4. Linh động

  Repot không linh động, chỉ cung cấp các dữ liệu hoặc thông tin trong một ngữ cảnh nào đó, và cố định ở đó, trong khi Analytics sẽ linh động hơn rất nhiều với khả năng cung cấp các góc nhìn, ngữ cảnh khác nhau của dữ liệu tùy thuộc vào yêu cầu của người sử dụng và chính họ là người có thể thay đổi các góc nhìn này.
   
 2. Loading...

  Similar Threads Forum Date
  So sánh Tableau Server và Tableau Online Tableau Jul 24, 2017
  So sánh BI hiện tại (Agile) và BI truyền thống Giải pháp ERP, CRM, EPM and BI Apr 11, 2016
  So sánh Microsoft Cosmos và Hadoop Công nghệ Mar 15, 2015
  Big Data #2 – Big Data là gì? – So sánh Volume, Velocity và Variety Công nghệ Nov 8, 2014
  Công nghệ phân tích dự báo dựa trên dữ liệu lớn Rapidminer Yesterday at 5:05 PM

 3. bsdinsight

  bsdinsight Well-Known Member

  Một ý kiến:

  Business Intelligence nói nôm na là một loạt các hoạt động mang tính thống kê dữ kiện xoay quanh các mối quan tâm của một đối tượng doanh nghiệp đang làm ăn kinh tế để giúp doanh nghiệp này hiểu được những gì đã xảy ra với mình, dựa vào đó mà ra quyết định sẽ làm gì tiếp theo trong tương lai. Cái này nó lệ thuộc nhiều vào thống kê, phần lớn là các thống kê mô tả. Các kết quả được thu thập từ những sự kiện có liên quan xảy ra trong quá khứ dưới dạng thức của các báo cáo số liệu và các đồ hình đi kèm.

  Trong khi đó, Data Analytics thì chú trọng đến việc xây dựng các mô hình toán học phù hợp nhất (dưới sự hỗ trợ của hệ thống về kiểm định thống kê với hàng loạt phương pháp kiểm định thống kê từ các nhà toán học danh tiếng của ngành) cho bộ dữ liệu mà doanh nghiệp đang có để đưa ra một hệ thống dự báo cho những gì sẽ xảy ra trong tương lai. Lãnh vực này gắn với thống kê suy diễn, đặc biệt là tinh hoa của khoa toán ứng dụng này đối với các mô hình ước lượng toán học để thực hiện các phân tích hồi quy. Đơn cử một vài phương thức phân tích hồi quy cho dữ liệu bảng thông dụng như: Pooled OLS, FEM, LSDV, REM, vanilla OLS, GLS, Systematic GMM, Different GMM, 2SLS, SEM, 3SLS, SUR, LIML, LPM, DPD, multinominal/ordered Logit and Probit, Truncation/Sensoring Tobit,... về mảng dữ liệu chuỗi thời gian thì có một số phương thức phân tích hồi quy thông dụng như: AR, ARMA, ARIMA, ARDL, VAR, VECM, ARCH, GARCH, TAR, STAR,...
   

Share This Page