1. Tableau Business Intelligence

So sánh Microsoft Cosmos và Hadoop

Discussion in 'Công nghệ' started by bsdinsight, Mar 15, 2015.

 1. bsdinsight

  bsdinsight Well-Known Member

  Microsoft Cosmos có tạo nên sự khác biệt với Hadoop hay không? hay chỉ là việc làm lại một nền tảng của Hadoop
   
 2. Loading...

  Similar Threads Forum Date
  So sánh Tableau Server và Tableau Online Tableau Jul 24, 2017
  So sánh BI hiện tại (Agile) và BI truyền thống Giải pháp ERP, CRM, EPM and BI Apr 11, 2016
  Big Data #2 – Big Data là gì? – So sánh Volume, Velocity và Variety Công nghệ Nov 8, 2014
  Microsoft thay thế Skype for Business bằng Microsoft Teams Công nghệ Sep 26, 2017
  Skype and Microsoft Dynamics 365 Microsoft Dynamics 365 Sep 1, 2017

: Big Data, Hadoop

Share This Page