1. Tableau Business Intelligence

So sánh Microsoft Cosmos và Hadoop

Discussion in 'Công nghệ' started by bsdinsight, Mar 15, 2015.

  1. bsdinsight

    bsdinsight Well-Known Member

    Microsoft Cosmos có tạo nên sự khác biệt với Hadoop hay không? hay chỉ là việc làm lại một nền tảng của Hadoop
     
  2. Loading...


: Big Data, Hadoop

Share This Page