So sánh Tableau Server và Tableau Online

Discussion in 'Tableau' started by tableau, Jul 24, 2017.

 1. tableau

  tableau Well-Known Member

  Tableau Online và Tableau Server là sản phẩm được đưa ra nhằm mục đích xuất bản, chia sẻ, và phân phối workbook và dữ liệu.
  Giống nhau:
  • Cần Tableau Desktop Professional Edition để có thể xuất bản workbooks ( Views và Dashboards) và các nguồn dữ liệu.
  • Tuỳ chỉnh thương hiệu: thay đổi logo và tên công ty.
  Khác nhau:
  upload_2017-7-24_14-50-24.png
  upload_2017-7-24_14-52-5.png
  upload_2017-7-24_14-52-42.png
  upload_2017-7-24_14-53-36.png
   
 2. Loading...

  Similar Threads Forum Date
  So sánh BI hiện tại (Agile) và BI truyền thống Giải pháp ERP, CRM, EPM and BI Apr 11, 2016
  So sánh Microsoft Cosmos và Hadoop Công nghệ Mar 15, 2015
  Big Data #2 – Big Data là gì? – So sánh Volume, Velocity và Variety Công nghệ Nov 8, 2014
  Big Data Ecosystem - Spark Và Tableau Tableau Monday at 8:40 AM
  Tableau Python Server - Beta Tableau Aug 15, 2017

Share This Page