So sánh Tableau Server và Tableau Online

Discussion in 'Tableau' started by tableau, Jul 24, 2017.

 1. tableau

  tableau Well-Known Member

  Tableau Online và Tableau Server là sản phẩm được đưa ra nhằm mục đích xuất bản, chia sẻ, và phân phối workbook và dữ liệu.
  Giống nhau:
  • Cần Tableau Desktop Professional Edition để có thể xuất bản workbooks ( Views và Dashboards) và các nguồn dữ liệu.
  • Tuỳ chỉnh thương hiệu: thay đổi logo và tên công ty.
  Khác nhau:
  upload_2017-7-24_14-50-24.png
  upload_2017-7-24_14-52-5.png
  upload_2017-7-24_14-52-42.png
  upload_2017-7-24_14-53-36.png
   
 2. Loading...


Share This Page