Sorting theo Parameter trong Tableau

Discussion in 'Tableau' started by tableau, Aug 11, 2015.

 1. tableau

  tableau Well-Known Member

  Bài viết sẽ hướng dẫn bạn các thao tác sorting đơn giản với parameter. Trong trường hợp bạn muốn sắp xếp dữ liệu của mình tùy biến theo giá trị lựa chọn.
  Ví dụ: Bạn có danh sách các tỉnh thành, và muốn sắp xếp tăng dần hay giảm dần theo giá trị Sales, Profit, Revenue...

  Bước 1: Kéo thả danh sách các tỉnh vào Rows, Sales vào Colomns
  tableau_sort1.png

  Bước 2: Tạo Parameter đẻ lựa chọn, nhấn phải chuột >>> Create Parameter
  tableau_sort2.png

  Bước 3: Tạo Calculated , nhấn phải chuột >>> create calculated field
  tableau_sort3.png

  Bươc 4: Kéo Profit vào Color
  tableau_sort4.png

  Bước 5: Sorting, tại Province chọn vào mũi tên chọn Sort
  tableau_sort5.png

  Bước 6: Chọn Calculated Choose sort dùng để lọc
  tableau_sort6.png

  Bước 7: Đưa parameter ra, nhấn phải parameter choose sort >>> show parameter control
  tableau_sort7.png

  Bước 8: Cho phép lựa chọn các biến để sorting
  tableau_sort8.png

  Chúc bạn thành công !
   
 2. Loading...


Share This Page