Start working with Dynamics CRM

Discussion in 'Dynamics 365 for Sale' started by bsdinsight, Jul 11, 2014.

 1. bsdinsight

  bsdinsight Well-Known Member

  Chào mừng bạn đến với Dynamics CRM

  start working with dynamics crm.png


  Trong theard này, chúng ta sẽ từng bước làm quen với giải pháp Dynamcs CRM và mong rằng bạn sẽ sử dụng thành thạo giải pháp phần mềm quản trị quan hệ khách hàng của Microsoft - Microsoft Dynamics CRM và sẽ bao gồm các mục sau:
  1. Giới thiệu về khu vực làm việc với Dynamics CRM như màn hình, dashboard, báo cáo, menu,...
  2. Làm việc với Lead, Contact, Account và Opportunities trong Dynamics CRM.
  3. Nhập liệu một cách nhanh chóng
  4. Làm việc với các hoạt động nghiệp vụ thường nhật như Calls, Send Email và Take Notes
  5. Kiểm tra và giám sát các hoạt động nghiệp vụ như trạng thái của khách hàng, trạng thái của các dịch vụ khách hàng
  6. Cùng với các Tip trong khi làm việc với giải pháp Dynamics CRM.
   
 2. Loading...


Share This Page