Swap Measures Using Parameters

Discussion in 'Tableau' started by tableau, Jul 5, 2017.

 1. tableau

  tableau Well-Known Member

  1. Tạo parameter

  Để tạo ra Parameter lựa chọn cho các Measure, bạn thực hiện như sau:

  Bước 1: Chọn vào mũi tên thả xuống ở bên phải Dimensions và chọn Create parameter…

  upload_2017-7-5_9-28-5.png


  Bước 2:Cửa sổ Create parameter sẽ mở ra. Thiết lập các Properties.
  Ví dụ đặt tên và thiết lập cho Parameter như hình dưới đây, sau đó chọn OK

  upload_2017-7-5_9-28-37.png

  Nếu bạn muốn tạo thêm một paramerer giống parameter vừa tạo, bạn chỉ cần nhấp chuột phải vào parameter “choose” và chọn Duplicate và đặt lại tên cho parameter mới.

  upload_2017-7-5_9-29-36.png


  2. Tạo Create Calculated Field… để thay đổi Measure trong View

  Bước 1: Chọn Analysis -> Create Calculated Field…

  upload_2017-7-5_9-30-11.png

  Bước 2: Thiết lập các công thức, truyền giá trị vào cho parameter.

  upload_2017-7-5_9-30-25.png

  Bước 3: Chọn OK.

  Nhấp chuột phải vào field “measure” vừa tạo và chọn Duplicate nếu bạn muốn tạo một field mới giống nó, sao đó chỉnh sửa tên field.

  Lưu ý: Các Calculated field phải có cùng kiểu với nhau.

  4. Cách thức View các giá trị trong parameter

  Ví dụ: Bạn muốn phân tích theo Category, thì chỉ cần đưa field “measure” vừa tạo vào Rows và Category vào Columns. Đồng thời, nhấp chuột phải vào parameter “choose” bạn đã tạo. Chọn các lựa chọn trong parameter bạn sẽ thấy được sự thay đổi

  upload_2017-7-5_9-30-39.png


  5. Create calculated fields để thay đổi các Measure và chỉ định tập hợp aggregations (AGG)

  Bước 1: Tạo một field mới với tên “measure agg” để lấy các giá trị ở dạng aggregations.

  upload_2017-7-5_9-33-25.png
  Note: Profit ratio = sum(profit)/sum(sales)

  Bước 2: Sau khi thực hiện xong, chọn OK

  Dưới đây sẽ là sự so sánh khi bạn sử dụng và không sử dụng aggregation:
  Bạn thấy rằng có sự khác biệt giữa 2 biểu đồ, một biểu đồ được đưa dạng tập hợp AGG và dạng không có tập hợp Non-AGG.

  upload_2017-7-5_9-37-32.png

  Dưới đây sẽ là video hướng dẫn cách tạo:

   
 2. Loading...

  Similar Threads Forum Date
  Thắc mắc về cách tính giá trị Measures Tableau Yesterday at 1:47 AM
  The Financial KPI Library: 68 Measures To Consider Tracking Quản trị doanh nghiệp Sep 10, 2017
  Legends per Measures Tableau Apr 7, 2017
  Placing Multiple Measures on a Pie Chart Tableau Aug 26, 2015

Share This Page