Tạo một item trong AX

Discussion in 'Finance and Operations' started by DynamicsAX, Aug 19, 2014.

 1. DynamicsAX

  DynamicsAX Well-Known Member

  Ở topic này tôi xin giới thiệu đến các bạn cách tạo một Item đơn giản trong AX
  1. Có 2 chức năng chính để tạo mới một item là Product / Product master.
  • Product : quản lý một item đơn giản
  • Product master: quản lý thêm các thuộc tính của product qua các dimension ( color, size...) --
  • Sau khi tạo Product/ Product master bạn phải Release Product thì mới sử dụng tạo nghiệp vụ được.
  • Một Product có thể Release ở nhiều company khác nhau, quản lý thời gian cho product, batch number, serial number.
  • Có thể thiết lập Plan cho từng Item: Plan -> Default order setting ( for Product)/ Item coverage (for Product master)-> Purchase/ Inventory/Sale order:
   • Purchase: thì có thể mặc định nhập cho Purchase order hay Production, nhập vào kho nào
   • Inventory: Xác định số lượng min/max/ standard trên order. Inventory lead time, working day, delivery control ( ATP time fences, ATP backward supplier, ATP delay..)
   • Sale order: Tương tự Inventory
  2. Invent model group settings
  3. Item dimension group setup ( for Product master)
  4. Item group setup ( Inventory posting profile)
  5. Item storage dimension group setup
  5. Item tracking dimension group setup
  6. Item default order settings (Optional for Plan)
  7. Item coverage group setup (Optional for Plan)

  upload_2014-8-19_17-2-59.png

  upload_2014-8-19_17-3-9.png

  upload_2014-8-19_17-6-0.png

  Chúc bạn thành công
   
  Last edited by a moderator: Sep 25, 2014
  DynamicsAX likes this.
 2. Loading...


 3. DynamicsAX

  DynamicsAX Well-Known Member

  Dynamics AX 2012 Product Information Management:
   
  DynamicsAX likes this.

Share This Page