Tạo Prepayment trong Purchase order

Discussion in 'Microsoft Dynamics 365' started by DynamicsAX, Aug 27, 2014.

 1. DynamicsAX

  DynamicsAX Well-Known Member

  Khi bạn đặt hàng, nhà cung cấp yêu cầu bạn phải ứng trước một số tiền cho những loại hàng hóa/ dịch vụ đặc biết thì bạn vào AP Vendor lập Purchase order có Prepayment
  Các bước bạn phải thực hiện:
  1. Tạo 1 Prepayment từ Purchase order và confirmation PO
  2. Qua tab Purchase Invoice tạo một Prepayment Invoice và Post
  3. Vào AP Payment Journal lập một bút toán AP Prepayment và cho Settlement với PO Prepayment Invoice
  4. Thực hiện nhận hàng vào kho, bạn tạo một PO Receipt
  5. Sau đó nhận hóa đơn từ nhà cung cấp thì tạo một PO Invoice và apply cho PO Prepayment Invoice.
  6. Tiếp thục theo dõi công nợ nhà cung cấp
   • Tạo 1 Prepayment cho Purchase Order từ AP Vendor -> Purchase all
   • upload_2014-8-27_16-33-26.png
   • Tạo Purchase Prepayment Invoice
    upload_2014-8-27_16-33-35.png
   • Vào AP Open vendor invoice
   • upload_2014-8-28_9-19-9.png
   • Tiếp theo bạn vào AP Payment Journal, tạo một phiếu chi ứng trước cho nhà cung cấp và cấn trừ luôn với Prepayment Invoice này upload_2014-8-28_9-25-7.png
   • Sau đó tiến hành nhận hàng và enter hóa đơn của nhà cung cấp
   • upload_2014-8-28_10-13-47.png
   
  Last edited by a moderator: Aug 28, 2014
  Bin Tran and Thanh Tâm like this.
 2. Loading...

  Similar Threads Forum Date
  Tạo và submit Purchase Requisition Microsoft Dynamics 365 Aug 25, 2014
  Tạo requester khác khi tạo purchase requisition Microsoft Dynamics 365 Aug 25, 2014
  Tạo một item trong AX Microsoft Dynamics 365 Aug 19, 2014
  AX 2012 Sales order Prepayment Microsoft Dynamics 365 Nov 2, 2016

Share This Page