Tạo requester khác khi tạo purchase requisition

Discussion in 'Dynamics AX' started by DynamicsAX, Aug 25, 2014.

 1. DynamicsAX

  DynamicsAX Well-Known Member

  Khi bạn tạo một purchase requistion bắt buộc bạn phải chọn 1 Requester,
  Requester này phải có các quyền sau, quyền số 1 là quyền bắt buộc
  .../Procurement and sourcing/Area page/Setup/Policies/Purchase requisition permission
  1. Buying cho Legal Entity nào ( mua cho công ty nào nếu trên DB bạn có nhiều công ty)[nhiều legal entity)
   • upload_2014-8-25_16-13-52.png
  2. Receiving Operating unit nào ( nhận vào Operating unit nào)
   • upload_2014-8-25_16-13-29.png
  3. Preparer ( người chuẩn bị)
   

  Attached Files:

  Last edited by a moderator: Aug 25, 2014
 2. Loading...

  Similar Threads Forum Date
  Tạo Prepayment trong Purchase order Dynamics AX Aug 27, 2014
  Tạo và submit Purchase Requisition Dynamics AX Aug 25, 2014
  Tạo một item trong AX Dynamics AX Aug 19, 2014

Share This Page