Table Calculations Update

Discussion in 'Tableau' started by tableau, Aug 10, 2017.

 1. tableau

  tableau Well-Known Member

  Với tính năng Table Calculations của Tableau 9, các tính năng trong Tableau 10 cũng không có nhiều thay đổi, các công thức tính toán nhanh như là Running Total, Percent of Total, Percent Difference, and Moving Average
  upload_2017-8-10_13-38-19.png

  Với Tableau 10, có thêm một số khái niệm mới:

  Specific Dimensions: Giúp bạn chọn điều kiện theo Dimensions nhanh hơn.

  Show Calculation assistance: Giúp bạn hiện lên các phép tính của Table Calculations.

  upload_2017-8-10_13-38-36.png
   
 2. Loading...


Share This Page