Tableau Bar chart in Tooltip

Discussion in 'Tableau' started by tableau, Aug 15, 2015.

 1. tableau

  tableau Well-Known Member

  Các bạn đã biết nhiều về các cách custom tooltip trong Tableau ở các bài viết Tableau Conditional Formating Tooltip Tableau custom tooltip.

  Để nâng cao hơn, bài viết này này sẽ hướng dẫn các bạn tạo Bar chart hiển thị thị trong Tooltip.

  Tableau bar in tooltip.png

  Các bước thực hiện

  • Bước 1: Bạn có thể dùng biểu đồ của bạn hoặc tạo một bản đồ như trên bằng cách kéo Province vào vùng làm việc, kéo Sales vào Size, Province vào Color
  Tableau bar chart in tooltip1.png


  • Bước 2: Bạn tạo Calculated để tính doanh thu của từng dòng sản phẩm của bạn. Ở đây dữ liệu có 3 dòng sản phẩm vì vậy bạn sẽ tạo 3 Calculated. Ví dụ tạo calculated Nội thất với nội dung IF [Category] = 'Nội thất' THEN [Sales] END. Tương tự bạn tạo 2 calculated cho hai dòng sản phẩm còn lại.
  Tableau bar chart in tooltip2.png

  • Bước 3: Bạn tiếp tục tạo Calculated để lấy % doanh thu của mỗi dòng sản phẩm do với doanh thu tổng. Ví dụ bạn tạo calculated lấy % doanh thu nội thất với nội dung SUM([Noi That])/SUM([Sales]). Tương tự bạn tạo calculated % cho các dòng sản phẩm còn lại.

  Tableau bar chart in tooltip3.png

  • Bước 4: Bạn tạo Calculated để tạo bar. Ví dụ bạn tạo Calculated cho Nội thất với nội dung LEFT("████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████",ROUND((SUM([Noi That])/SUM([Sales]))*100,0)). Kí tự █ bạn dùng bảng mã ASCII 16 để gõ nó. Tương tự bạn tiếp tục tạo cho các dòng sản phẩm còn lại.
  • Bước 5: Sau khi tạo hoàn tất tất cả các calculated như trên, bạn kéo các calculated đã tạo ở bước 3 và 4 vào Tooltip

  Tableau bar chart in tooltip4.png

  • Bước 6: Bạn sắp xếp lại Tooltip và thay đổi màu theo ý bạn

  Tableau bar chart in tooltip5.png


  Sau khi hoàn thành tất cả các bước trên, bạn sẽ có một biểu đồ với bar chart được hiển thị trong Tooltip.


  Tableau bar chart in tooltip6.png


  Chúc bạn thành công!!!
   
 2. Loading...

  Similar Threads Forum Date
  A New Way To Build Bullet Graphs Chart in Tableau Tableau Jul 28, 2017
  Dumbbell Chart in Tableau Tableau Jul 17, 2017
  How to make pace charts in Tableau Tableau Nov 17, 2016
  Hiển thị caption, summary của chart trong tableau Tableau Aug 18, 2015
  Xem dữ liệu của chart trong tableau Tableau Aug 18, 2015

Share This Page