Tableau Conditional Formating Tooltip

Discussion in 'Tableau' started by tableau, Aug 14, 2015.

 1. tableau

  tableau Well-Known Member

  Ở bài viết Tableau Custom Tooltip, các bạn đã biết cách custom Tooltip theo ý bạn, vậy bài viết này sẽ hướng dẫn các bạn custom tooltip theo điều kiện.

  Ví dụ: Bạn có một biểu đồ thể hiện lợi nhuận qua các tháng, bạn muốn hiển thị màu sắc của tooltip theo lợi nhuận như màu đỏ cho lợi nhuận thấp, màu vàng cho lợi nhuận trung bình và màu xanh cho lợi nhuận cao.
  Thực hiện các bước bên dưới để tạo một đồ thị với yêu cầu trên.

  • Bước 1: Mở một sheet mới, bạn tạo đồ thị biến động doanh thu qua các tháng của năm
  Tableau conditional formating tooltip.png
  • Bước 2: Bạn tạo một calculated với nội dung IF SUM(Measure) >=number THEN SUM(Measure) END, mục đích là lấy điều kiện lợi nhuận cao
  Tableau conditional formating tooltip1.png
  • Bước 3: Tương tự bạn tạo thêm 2 calculated để lấy lợi nhuận trung bình và lợi nhuận thấp.
  • Bước 4: Bạn kéo 3 calculated vào.
  Tableau conditional formating tooltip2.png
  • Bước 5: Click vào Tooltip để chỉnh sửa nội dung tooltip
  • Bước 6: Cửa sổ Edit tooltip hiển thị, bạn thay đổi nội dung tooltip. Click vào Insert để thêm dữ liệu của các Caculated trên
  Tableau conditional formating tooltip3.png

  • Bước 7: Sau khi thêm các caculated, bạn thay đổi màu sắc theo yêu cầu
  Tableau conditional formating tooltip4.png

  Sau khi hoàn thành cách bước trên, bạn sẽ có Tooltip có nội dung Profit thay đổi theo điều kiện do bạn đặt ra

  Tableau conditional formating tooltip5.png

  ------

  Tableau conditional formating tooltip6.png

  Chúc bạn thành công!!!
   
 2. Loading...


Share This Page