Tableau tạo Filter sử dụng cho nhiều Datasource

Discussion in 'Tableau' started by tableau, Aug 13, 2015.

 1. tableau

  tableau Well-Known Member

  Ở Topic Tạo một filter dùng chung cho các worksheet các bạn đã biết cách tạo filter dùng cho nhiều worksheet, vậy ở topic này các bạn sẽ được tìm hiểu cách tạo filter dùng cho nhiều Datasource trên Tableau.

  Ví dụ:
  Bạn có hai datasource là dữ liệu kinh doanh của hai cửa hàng khác nhau nhưng có chi nhánh ở các tỉnh giống nhau. Bạn muốn tạo một Dashboard xem dữ liệu của hai cửa hàng này và có thể filter những tỉnh cần xem. Bạn có thể dùng tableau để thực hiện yêu cầu trên.

  Các bước thực hành

  Bạn đã có Dashboard với các view lấy dữ liệu từ các datasource khác nhau, thực hành các bước bên dưới để tạo bộ lọc sử dụng chung cho các view của bạn trên Dashboard.
  • Bước 1: Ở view thứ nhất, bạn tạo một parameter tên Select Province, trong đó bạn chọn dạng hiển thị là List, và lấy dữ liệu cho Parameter từ field Province
  tableau filter multi datasource.png
  • Bước 2: Bạn tạo một Calculated với nội dung [Select Province]=[Province]
  tableau filter multi datasource1.png
  • Bước 3: Ở view thứ 2 bạn thực hiện tương tự bước 2, bạn không cần tạo lại Parameter.
  • Bước 4: Ở mục filter của mỗi sheet bạn kéo caculated bạn tạo trên vào Filter chọn True
  tableau filter multi datasource2.png
  • Bước 5: Ở Dashboard, bạn click vào menu của một view, chọn Parameter->Select Province
  Tableau filter action7.png

  Như vậy bạn đã hoàn thành các bước tạo filter dùng chung của nhiều datasource khác nhau. Bạn có thể dùng parameter để lọc dữ liệu cho cả hai datasource.

  Tableau filter action8.png

  Chúc bạn thành công!!
   
  Last edited by a moderator: Aug 14, 2015
 2. Loading...


 3. tableau

  tableau Well-Known Member

  Tạo Filter Action trên Dashboard sử dụng cho nhiều View lấy từ các Datasource khác nhau

  Ngoài cách hướng dẫn ở trên, bạn có thể tạo bộ lọc dữ liệu cho nhiều view bằng cách khác. Với cách này, các bạn sẽ được chọn nhiều đối tượng dữ liệu để lọc.


  Tableau filter action.png

  Các bước thực hiện


  Bạn đã có sẵn một Dashboard với các view lấy từ các Datasource khác nhau, bạn sẽ tiếp tục tạo thêm một sheet chứa dữ liệu lọc

  • Bước 1: Mở một Sheet mới
  • Bước 2: Kéo field mà bạn muốn sử dụng làm bộ lọc vào Rows, kéo tiếp tục field đó vào Text
  Tableau filter action1.png

  • Bước 3: Ở field Province ở Row, bạn bỏ Header bằng cách click phải vào field bỏ check Show Header
  Tableau filter action2.png

  • Bước 4: Tiếp tục, bạn click phải vào field như trên, chọn Format, và format để dữ liệu hiển thị giống như một đường link
  Tableau filter action3.png

  • Bước 5: Bạn vào Dashboard của bạn đã tạo, kéo view vừa tạo ở trên vào Dashboard. Ở menu của view, bạn chọn Use a filter
  Tableau filter action4.png

  • Bước 6: Bạn vào Dashboard menu, bạn chọn Action, tại đây có một action đã được tự tạo, bạn click vào action đó và click Edit, ở Source sheet bạn chọn sheet filter, Target sheet chọn các sheet được filter, ở Run action on chọn Select và ở Clearing the selection will chọn Show all values.

  Tableau filter action5.png

  Như vậy, bạn đã hoàn thành các bước tạo filter action trên Dashboard cho nhiều view lấy từ các Datasource khác nhau. Bạn có thể click vào tên tỉnh ở bộ lọc để lọc lấy dữ liệu tỉnh đó cho các view khác, click CTRL và click chọn nhiều tỉnh nếu muốn. Nếu muốn chọn tất cả, click lại vào tỉnh đã chọn.

  Tableau filter action6.png

  Chúc các bạn thành công!!!
   
  tableau likes this.
 4. tableau

  tableau Well-Known Member  Bài viết rất tốt, cảm ơn nhiều . :)
   
  My Linh likes this.

Share This Page