1. Tableau Business Intelligence

Tài khoản 007: Ngoại tệ các loại

Discussion in 'Quản trị doanh nghiệp' started by Chint, Nov 19, 2014.

 1. Chint

  Chint Member

  TÀI KHOẢN 007: NGOẠI TỆ CÁC LOẠI

  Tài khoản này dùng để phản ánh tình hình thu, chi và còn lại theo nguyên tệ của từng loại ngoại tệ ở doanh nghiệp.

  KẾT CẤU VÀ NỘI DUNG PHẢN ÁNH CỦA TÀI KHOẢN 007 – NGOẠI TỆ CÁC LOẠI

  Bên Nợ:

  Số ngoại tệ thu vào (Nguyên tệ).


  Bên Có:

  Số ngoại tệ xuất ra (Nguyên tệ).

  Số dư bên Nợ:

  Số ngoại tệ còn lại tại doanh nghiệp (Nguyên tệ).

  Trên tài khoản này không quy đổi các ngoại tệ ra đồng Việt Nam

  Kế toán chi tiết TK 007 theo từng loại ngoại tệ.
   
 2. Loading...

  Similar Threads Forum Date
  Setup hệ thống tài khoản cho DN SX Sản xuất Sep 24, 2015
  Điều chỉnh khoảng giá trị tại Axis trong Tableau Tableau Aug 19, 2015
  Tài khoản 008: Dự toán chi sự nghiệp, dự án Quản trị doanh nghiệp Nov 19, 2014
  Tài khoản 004: Nợ khó đòi đã xử lý Quản trị doanh nghiệp Nov 18, 2014
  Tài khoản 002: Vật tư, hàng hóa nhận giữ hộ, nhận gia công Quản trị doanh nghiệp Nov 17, 2014

Share This Page