Tài liệu giới thiệu Dynamics AX

Discussion in 'Microsoft Dynamics 365' started by bsdinsight, May 15, 2014.

 1. bsdinsight

  bsdinsight Well-Known Member

  Tài liệu đầy đủ giới thiệu Dynamics AX 2012 R3, các giải pháp chuyên ngành của Dynamics AX, cùng với giới thiệu dịch vụ cloud của Microsoft cho Dynamics AX
   

  Attached Files:

  DynamicsAX likes this.
 2. Loading...

  Similar Threads Forum Date
  Dữ liệu giờ đây mới là nguồn tài nguyên quý giá nhất chứ không phải dầu mỏ Giải pháp ERP, CRM, EPM and BI May 14, 2017
  Bộ tài liệu Tableau Tableau Jun 14, 2016
  Tại sao cần khai phá dữ liệu (Data mining) Giải pháp ERP, CRM, EPM and BI Dec 30, 2014
  Các tài liệu trong triển khai dự án ERP Giải pháp ERP, CRM, EPM and BI Jul 13, 2014
  Một số các tài liệu của Microsoft về datawarehouse Giải pháp ERP, CRM, EPM and BI Jul 11, 2014

Share This Page