Tài liệu giới thiệu Dynamics CRM

Discussion in 'Dynamics 365 for Sale' started by bsdinsight, May 11, 2014.

 1. bsdinsight

  bsdinsight Well-Known Member

  Tài liệu liệt kê các giải pháp, tính năng của Dynamics CRM mang lại lợi ích cho doanh nghiệp triển khai giải pháp CRM như tích hợp với SMS để tự động hóa một số các hoạt động như nhắc nợ, chúc mừng các sự kiện của khách hàng như sinh nhật, kỷ niệm thành lập công ty,... tích hợp với email, với call-center,...
   

  Attached Files:

  khanghk likes this.
 2. Loading...

  Similar Threads Forum Date
  Dữ liệu giờ đây mới là nguồn tài nguyên quý giá nhất chứ không phải dầu mỏ Giải pháp ERP, CRM, EPM and BI May 14, 2017
  Bộ tài liệu Tableau Tableau Jun 14, 2016
  Tại sao cần khai phá dữ liệu (Data mining) Giải pháp ERP, CRM, EPM and BI Dec 30, 2014
  Tài khoản 621: Chi phí nguyên liệu, vật liệu trực tiếp Quản trị doanh nghiệp Nov 8, 2014
  TK 152 - Tài khoản 152: Nguyên liệu, vật liệu Quản trị doanh nghiệp Oct 15, 2014

 3. bsdinsight

  bsdinsight Well-Known Member

  Video giới thiệu Dynamics CRM 2013 -Microsoft Dynamics CRM Gets You To Your Goals

  Social insights help you find the right opportunities and process guidance leads you to success. Make it happen with Microsoft Dynamics CRM—see for yourself!


   
 4. bsdinsight

  bsdinsight Well-Known Member

  Video giới thiệu về một loại hình ứng dụng được phát triển trên nền sản phẩm Dynamics CRM 2013

   

Share This Page