Tại sao doanh nghiệp cần Business Intelligence

Discussion in 'Giải pháp ERP, CRM, EPM and BI' started by Nhung_Ha, Nov 8, 2014.

 1. Nhung_Ha

  Nhung_Ha New Member

  Mấy hôm nay làm việc với các sếp mình (quản lý, kinh doanh, marketing,...) thì có một sếp hỏi câu vui vui: Tại sao doanh nghiệp tôi phải cần BI?

  Thực ra thì trong cuộc họp, rất nhiều câu trả lời về việc cần thiết phải có một hệ thống giải pháp BI như:
  1. Anh sale bên mình nói ngay: ERP hiện nay chỉ ghi nhận số liệu thôi, còn việc phân tích là không có, mà đang dựa vào các báo cáo, phải chuyển ra file excel, và phân tích từ file excel.
  2. Cô kế toán trưởng cũng cần phân tích.
  Và hầu hết là cần phân tích.

  Mình đưa đề tài các bạn có kinh nghiệm thảo luận thêm nhe - tại sao doanh nghiệp lại cần BI?
   
 2. Loading...

  Similar Threads Forum Date
  Doanh nghiệp nên dùng EPM để quản lý tài chính Oracle EPM Yesterday at 9:51 PM
  Phân tích báo cáo tài chính của doanh nghiệp Quản trị doanh nghiệp May 20, 2015
  KPI cho tài chính doanh nghiệp - Finance KPI Giải pháp ERP, CRM, EPM and BI Jan 27, 2015
  Tại sao có rất ít doanh nghiệp dùng CRM? Giải pháp ERP, CRM, EPM and BI Nov 28, 2014
  Tại sao doanh nghiệp lại cần CRM? Giải pháp ERP, CRM, EPM and BI Oct 31, 2014

 3. bsdinsight

  bsdinsight Well-Known Member

Share This Page