Tại sao ERP không còn xum tụ nữa bác nhể?

Discussion in 'Giải pháp ERP, CRM, EPM and BI' started by Phu Ton, Jul 7, 2014.

  1. Phu Ton

    Phu Ton Well-Known Member Staff Member

    ERP luôn là một quản trị trung tâm cho tất cả các doanh nghiệp bất kể là giai đoạn nào của sự phát triển, của thị trường,... nhưng không hiểu sao các diễn đàn hoạt động về ERP không còn hoạt động như những năm 07-10 nữa.

    Hay là không còn chuyện gì để nói nữa rồi, làm gì có chứ? Các bác có thể đưa ra một vài lý do vì sao anh em không còn thích nói về ERP nữa vậy.:rolleyes::rolleyes::rolleyes:
     
  2. Loading...


Share This Page