Tạo Measure Dynamicaly trong Tableau

Discussion in 'Tableau' started by tableau, Aug 18, 2015.

 1. tableau

  tableau Well-Known Member

  Với Tableau, các bạn có thể tạo một View mà ở đó bạn được chọn measure hiển thị lên đồ thị.

  Ví dụ: Bạn có một dạng đồ thị mà bạn vừa muốn nó hiển thị theo Doanh thu vừa muốn nó hiển thị theo Lợi nhuận,...bạn không cần phải tạo 2 view khác nhau mà chỉ cần tạo 1 view với Dynamicaly measure.

  Các bước thực hiện

  • Bạn mở một sheet mới, kéo Order Date vào Columns, Measure names vào Rows, Measure Values vào Rows bên canh Measure names, Category vào color.
  Tableau measure dynamicaly2.png
  • Click vào Measure Values ở Row chọn Show Quick Filter
  Tableau measure dynamicaly3.png

  Sau khi hoàn thành các bước trên, bạn có một đồ thị với filter là các measure, bạn có thể chọn measure bạn muốn hiển thị lên đồ thị mà không tạo một view mới.

  Tableau measure dynamicaly4.png

  Chúc bạn thành công!!!
   
 2. Loading...

  Similar Threads Forum Date
  Gia Cát Lượng và Tào Tháo: Ai giỏi hơn ai? Quản trị doanh nghiệp Dec 22, 2017
  Lập startup tạo cơ hội việc làm cho hàng ngàn phụ nữ Quản trị doanh nghiệp Nov 27, 2017
  Cho mình hỏi cách tạo report dạng lines: Tableau Oct 28, 2017
  7 thách thức để tạo Lead trong B2B Marketing Quản trị doanh nghiệp Sep 22, 2017
  10 công ty sáng tạo nhất thế giới Quản trị doanh nghiệp Aug 13, 2017

Share This Page