Tạo một Filter dùng chung cho các Worksheet

Discussion in 'Tableau' started by tableau, Aug 12, 2015.

 1. tableau

  tableau Well-Known Member

  Bạn có thể tạo ra các Filters có thể sử dụng chung cho tất cả các sheet khi chúng dùng chung data sourse, hay cũng có thể chỉ định đến từng sheet mà bạn muốn.
  B1: Kéo thả Dimension bạn muốn sử dụng
  tableau_filter1.png

  B2: lựa chọn, sử sụng chung cho toàn bộ data sourse hay cho các sheet ...
  tableau_filter2.png

  Chúc bạn thành công !
   
 2. Loading...


Share This Page