Tạo một Filter dùng chung cho các Worksheet

Discussion in 'Tableau' started by tableau, Aug 12, 2015.

 1. tableau

  tableau Well-Known Member

  Bạn có thể tạo ra các Filters có thể sử dụng chung cho tất cả các sheet khi chúng dùng chung data sourse, hay cũng có thể chỉ định đến từng sheet mà bạn muốn.
  B1: Kéo thả Dimension bạn muốn sử dụng
  tableau_filter1.png

  B2: lựa chọn, sử sụng chung cho toàn bộ data sourse hay cho các sheet ...
  tableau_filter2.png

  Chúc bạn thành công !
   
 2. Loading...

  Similar Threads Forum Date
  Brainstorming – Kỹ thuật thúc đẩy tư duy sáng tạo để giải quyết một vấn đề Quản trị doanh nghiệp Nov 15, 2016
  Cách tạo item trực tiếp tại một công ty Microsoft Dynamics 365 Jul 19, 2016
  Cách tạo một bảng trong Dynamics AX 2012 Microsoft Dynamics 365 Mar 20, 2015
  Cách tạo một Estimate project Microsoft Dynamics 365 Mar 18, 2015
  Report Wizard - Tạo nhanh một báo cáo trong Microsoft Dynamics CRM Microsoft Dynamics 365 Oct 6, 2014

Share This Page