Tạo nút để liên kết với link, trang web ngoài Tableau

Discussion in 'Tableau' started by tableau, Jul 18, 2017.

 1. tableau

  tableau Well-Known Member

  Để tạo nút liên kết với link bên ngoài Tabeau, bạn chuẩn bị trước Dashboard để thực hiện các thao tác sau:

  upload_2017-7-18_15-41-17.png

  Bước 1: Tạo 1 Sheet mới, rồi tạo thêm một giá trị mới ‘Go To Website’

  upload_2017-7-18_15-41-40.png

  Bước 2: Kéo view mới theo hình bên dưới

  upload_2017-7-18_15-41-55.png

  Chọn loại chart là Shape và chọn hình mũi tên và format lại view.

  upload_2017-7-18_15-42-24.png

  Bước 3: Kéo sheet ‘Go to Website’ vào dashboard Shipping.

  upload_2017-7-18_15-42-42.png

  Bước 4: Tạo Action cho nút liên kết.

  Chọn Dashboard > Action. Khi đó sẽ xuất hiện bảng action như sau:

  upload_2017-7-18_15-42-56.png

  Chọn Add Action > URL.

  upload_2017-7-18_15-43-32.png

  Bạn tạo liên kết với nút ‘Go To Website’ và gắn link liên kết cho nó.

  upload_2017-7-18_15-43-44.png

  Chúc bạn thành công!

  Xem thêm Viedeo hướng dẫn:
   
 2. Loading...

  Similar Threads Forum Date
  Tạo ra các nút Back, Next giữa các Dashboard trong Tableau. Tableau Aug 14, 2015
  Lập startup tạo cơ hội việc làm cho hàng ngàn phụ nữ Quản trị doanh nghiệp Nov 27, 2017
  Cho mình hỏi cách tạo report dạng lines: Tableau Oct 28, 2017
  7 thách thức để tạo Lead trong B2B Marketing Quản trị doanh nghiệp Sep 22, 2017
  10 công ty sáng tạo nhất thế giới Quản trị doanh nghiệp Aug 13, 2017

Share This Page