Tạo nút để liên kết với link, trang web ngoài Tableau

Discussion in 'Tableau' started by tableau, Jul 18, 2017.

 1. tableau

  tableau Well-Known Member

  Để tạo nút liên kết với link bên ngoài Tabeau, bạn chuẩn bị trước Dashboard để thực hiện các thao tác sau:

  upload_2017-7-18_15-41-17.png

  Bước 1: Tạo 1 Sheet mới, rồi tạo thêm một giá trị mới ‘Go To Website’

  upload_2017-7-18_15-41-40.png

  Bước 2: Kéo view mới theo hình bên dưới

  upload_2017-7-18_15-41-55.png

  Chọn loại chart là Shape và chọn hình mũi tên và format lại view.

  upload_2017-7-18_15-42-24.png

  Bước 3: Kéo sheet ‘Go to Website’ vào dashboard Shipping.

  upload_2017-7-18_15-42-42.png

  Bước 4: Tạo Action cho nút liên kết.

  Chọn Dashboard > Action. Khi đó sẽ xuất hiện bảng action như sau:

  upload_2017-7-18_15-42-56.png

  Chọn Add Action > URL.

  upload_2017-7-18_15-43-32.png

  Bạn tạo liên kết với nút ‘Go To Website’ và gắn link liên kết cho nó.

  upload_2017-7-18_15-43-44.png

  Chúc bạn thành công!

  Xem thêm Viedeo hướng dẫn:
   
 2. Loading...


Share This Page