Tạo ra các nút Back, Next giữa các Dashboard trong Tableau.

Discussion in 'Tableau' started by tableau, Aug 14, 2015.

 1. tableau

  tableau Well-Known Member

  Bài viết sẽ cung cấp cho bạn thủ thuật để tạo ra các nút: back, next một cách dễ dàng giữa các Dashboard. Từ bài viết bạn có thể phát triển những nút có ý nghĩa tốt hơn.
  Để bắt đầu bạn nên chuẩn bị 2 Dashboard có sẵn để có thể thực hiện các thao tác.
  tableau_back1.png

  tableau_back2.png
  Bài viết sẽ hướng dẫn nút "Back" Từ Dashboard Chi tiết tăng trưởng => Sự tăng trưởng kinh doanh

  Bước 1: Tại một Sheet mới, tạo thêm một Calculated: Back
  tableau_back3.png

  Bước 2: Tạo calculated:" Button"
  tableau_back4.png

  Bước 3: Kéo view mới theo hình bên dưới
  tableau_back5.png

  Chọn loại chart là Shapes và chọn lại Shapes là hình mũi tên back (có thể chọn hình khác)

  Bước 3: Format và chỉnh lại độ lớn
  tableau_back6.png

  Bước 4: Trong tooltip
  tableau_back7.png

  Bước 8: Kéo Sheet "Back" Vào Dashboard chi tiết tăng trưởng
  tableau_back8.png

  Bước 8: vào Dashboard >> Action >> Filter
  tableau_back9.png

  Như vậy là đã hoàn thành các bước để tạo ra các nút Back, next đơn giản.
  Chúc bạn thành công !
   
 2. Loading...

  Similar Threads Forum Date
  Cách tạo item trực tiếp tại một công ty Microsoft Dynamics 365 Jul 19, 2016
  Facebook cho phép các doanh nghiệp tạo ra bot chat tự động ngay trong Messenger Công nghệ Apr 14, 2016
  Tạo một Filter dùng chung cho các Worksheet Tableau Aug 12, 2015
  Cách tạo một bảng trong Dynamics AX 2012 Microsoft Dynamics 365 Mar 20, 2015
  Cách tạo một Estimate project Microsoft Dynamics 365 Mar 18, 2015

Share This Page