Tạo ra các nút Back, Next giữa các Dashboard trong Tableau.

Discussion in 'Tableau' started by tableau, Aug 14, 2015.

 1. tableau

  tableau Well-Known Member

  Bài viết sẽ cung cấp cho bạn thủ thuật để tạo ra các nút: back, next một cách dễ dàng giữa các Dashboard. Từ bài viết bạn có thể phát triển những nút có ý nghĩa tốt hơn.
  Để bắt đầu bạn nên chuẩn bị 2 Dashboard có sẵn để có thể thực hiện các thao tác.
  tableau_back1.png

  tableau_back2.png
  Bài viết sẽ hướng dẫn nút "Back" Từ Dashboard Chi tiết tăng trưởng => Sự tăng trưởng kinh doanh

  Bước 1: Tại một Sheet mới, tạo thêm một Calculated: Back
  tableau_back3.png

  Bước 2: Tạo calculated:" Button"
  tableau_back4.png

  Bước 3: Kéo view mới theo hình bên dưới
  tableau_back5.png

  Chọn loại chart là Shapes và chọn lại Shapes là hình mũi tên back (có thể chọn hình khác)

  Bước 3: Format và chỉnh lại độ lớn
  tableau_back6.png

  Bước 4: Trong tooltip
  tableau_back7.png

  Bước 8: Kéo Sheet "Back" Vào Dashboard chi tiết tăng trưởng
  tableau_back8.png

  Bước 8: vào Dashboard >> Action >> Filter
  tableau_back9.png

  Như vậy là đã hoàn thành các bước để tạo ra các nút Back, next đơn giản.
  Chúc bạn thành công !
   
 2. Loading...


Share This Page