Tạo template và import dữ liệu vào hệ thống

Discussion in 'Finance and Operations' started by DynamicsAX, Jul 4, 2016.

 1. DynamicsAX

  DynamicsAX Well-Known Member

  Bài viết này mình sẽ giới thiệu về chức năng tạo template và import dữ liệu vào hệ thống thông qua module: Data import and export framework
  Đường dẫn: Data import and export framework> Common> Processing group
  Tạo template:
  import danh mục Release products.

  01.png
  Table Entities:

  1. Click New để tạo mới

  2. Chọn bảng cần import dữ liệu (Release product: có entities là Product).

  01.png 01.png
  3. Source data format: chọn format là Excel.

  4. Generate source file: chọn các cột dữ liệu (của Release product)cần import vào hệ thống.

  03.png

  Table General source file:


  04.png
  - Present in source: chọn các trường dữ liệu cần import.

  - Field: tên của trường dữ liệu.

  - Mandatory: trường bắt buộc.

  - Field size: độ dài của trường dữ liệu (quan trọng)
   

  Attached Files:

  • 02.png
   02.png
   File size:
   42.9 KB
   Views:
   42
 2. Loading...

  Similar Threads Forum Date
  Gia Cát Lượng và Tào Tháo: Ai giỏi hơn ai? Quản trị doanh nghiệp Dec 22, 2017
  Lập startup tạo cơ hội việc làm cho hàng ngàn phụ nữ Quản trị doanh nghiệp Nov 27, 2017
  Cho mình hỏi cách tạo report dạng lines: Tableau Oct 28, 2017
  7 thách thức để tạo Lead trong B2B Marketing Quản trị doanh nghiệp Sep 22, 2017
  10 công ty sáng tạo nhất thế giới Quản trị doanh nghiệp Aug 13, 2017

 3. DynamicsAX

  DynamicsAX Well-Known Member

  Sauk hi chọn xong click Generate sample file để tạo template import bằng excel.

  IMPORT dự liệu từ template:

  05.png

  1. Chọn file template excel.

  2. Generate source mapping: click để hệ thống map các trường trên file excel với trường dữ liệu trong hệ thống.

  06.png

  3. Get staging data: import dữ tạo tạm vào hệ thống. Giúp kiểm tra lại data bằng cách Export to file ra excel để kiểm tra.

  4. Copy data to target: import data chính thức vào hệ thống.
   

Share This Page