Tạo và quản lý Product trong Dynamics CRM

Discussion in 'Dynamics 365 for Sale' started by bsdinsight, May 19, 2014.

 1. bsdinsight

  bsdinsight Well-Known Member

  Để tạo và quản lý các sản phẩm (Products), bạn phải là thành viên của các Security Roles sau đây:
  1. System Administrator
  2. System Customizer
  3. Sales Manager
  4. Vice President of Sales
  5. Vice President of Marketing
  6. CEO-Business Manager
  Để biết bạn thuộc Security Role nào, bạn có thể tham khảo tại đây
   
 2. Loading...

  Similar Threads Forum Date
  Gia Cát Lượng và Tào Tháo: Ai giỏi hơn ai? Quản trị doanh nghiệp Dec 22, 2017
  Lập startup tạo cơ hội việc làm cho hàng ngàn phụ nữ Quản trị doanh nghiệp Nov 27, 2017
  Cho mình hỏi cách tạo report dạng lines: Tableau Oct 28, 2017
  7 thách thức để tạo Lead trong B2B Marketing Quản trị doanh nghiệp Sep 22, 2017
  10 công ty sáng tạo nhất thế giới Quản trị doanh nghiệp Aug 13, 2017

 3. bsdinsight

  bsdinsight Well-Known Member

  Để thêm một sản phẩm vào danh sách các sản phẩm, bạn vào Sale (hoặc Marketing tùy thuộc vào quyền mà bạn có), và chọn Product như hình sau.

  add-new-product-dynamics-crm_1.jpg

  Và chọn New một sản phẩm (bên góc trái của màn hình), Dynamics CRM sẽ cung cấp màn hình tạo mới sản phẩm như sau

  add-new-product-dynamics-crm.jpg

  Theo đó:
  1. ID: tức là Item Code của sản phẩm mà bạn muốn thêm vào
  2. Product Name: là tên sản phẩm mà bạn muốn thêm vào hệ thống Dynamics CRM của bạn.
  3. Unit Group: Đơn vị tính của sản phẩm
  4. Default Unit: Đơn vị tính mặc định
  5. Default Price List
  6. List Price: Giá bán (trong mọi trường hợp)
  7. Currency: Đơn vị tiền tệ của bảng giá
  8. Decimal Supported: phần thập phân mà đơn vị tiền tệ hỗ trợ
  9. Standard Cost: Giá vốn (giá chuẩn)
  10. Current Cost: giá vốn hiện tại
  Price List Item: Đây là danh sách các Price List mà sản phẩm của bạn hỗ trợ - bạn có thể định nghĩa các Price List như: bán sĩ, bán lẻ, Price List cho từng thị trường (US, Vietnam, Sinapore,...)

  Tại thời điểm này, bạn chon Save để lưu lại thông tin, sau đó mới có thể tạo mới các Price List Item cho sản phẩm mà bạn mới thêm vào.
   
 4. bsdinsight

  bsdinsight Well-Known Member

  Sau khi Save, bạn sẽ nhận được thông báo như sau - đơn giản là vì bạn chưa định nghĩa 'Default Price List'

  add-new-product-dynamics-crm_2.jpg


  bạn cần phải định nghĩa các Price List áp dụng bán cho sản phẩm bạn vừa định nghĩa.

  Để định nghĩa Price List cho Product trong Dynamics CRM, bạn click vào Icon sau

  add-new-product-dynamics-crm_3.jpg
   
 5. bsdinsight

  bsdinsight Well-Known Member

  Định nghĩa Price List cho sản phẩm của bạn

  Sau khi mở màn hình Item Price List, bạn cung cấp các thông tin như sau:
  1. Price List: bạn chọn các Price List có trong hệ thống của bạn.
  2. Currency: đơn vị tiền tệ của bảng giá.
  3. Discount List: bạn chọn loại hình giảm giá mà bạn cần - bạn có thể tham khảo thêm Discount List tại đây
  add-new-product-dynamics-crm_4.jpg
   

Share This Page