Tạo Year to Date (YTD) và Month to Date (MTD) trong Tableau

Discussion in 'Tableau' started by tableau, Aug 17, 2015.

 1. tableau

  tableau Well-Known Member

  Bài viết sẽ hướng dẫn các bạn cách tạo calculated YTD và MTD trong Tableau. YTD là field tính lũy kế từ đầu năm tới ngày hiện tại, MTD là field tính lũy kế từ đầu tháng đến ngày hiện tại.

  Các bước tạo:
  • Click phải vào một khoảng trống ở mục Data, chọn Create Calculated field...Đặt tên cho Calculated là YTD và gõ nội dung Calculated: IF [Order Date]<=TODAY() AND DATEDIFF('year', [Order Date], TODAY()) = 0 THEN [Sales] END

  Tableau YTD.png
  • Tương tự như trên tạo Calculated MTD với nội dung: IF [Order Date]<=TODAY() AND DATEDIFF('month', [Order Date], TODAY()) = 0 THEN [Sales] END
  Tableau MTD.png
  • So sánh hai đại lượng vừa tạo trên bằng cách kéo chúng vào vùng làm việc của Tableau. Kéo YTD vào Columns, kéo MTD vào bên dưới chart vừa tạo ra.
  Tableau YTD1.png
  Sau khi hoàn tất các bước trên, bạn sẽ một biểu số so sánh doanh số lũy kế theo tháng với doanh số lũy kế theo năm.

  Tableau YTD & MTD.png
  Lưu ý: Calculated YTD và MTD trên là lũy kế đến ngày hiện tại, nếu bạn muốn lũy kế đến ngày do bạn chọn, bạn có thể tạo Parameter ngày, sau đó thay đổi Today() bằng tên Parameter của bạn.

  Chúc bạn thành công!!!
   
 2. Loading...


Share This Page